Maturzyści rozpoczęli zmagania z "królową nauk"! Egzamin z matematyki odbywa się na poziomie podstawowym. Po południu na RMF 24 opublikujemy oczywiście arkusz zadań i propozycje odpowiedzi. Będziecie mogli również skonsultować się z naszym ekspertem - telefonicznie i na czacie.

Każdy maturzysta rozwiązując zadania może mieć przy sobie cyrkiel, linijkę i kalkulator - ale prosty, z podstawowymi obliczeniami. Mogą korzystać również z podstawowych tablic matematycznych.

Mgr Tomasz Zaucha, egzaminator i nauczyciel matematyki, będzie dyżurować w krakowskim studiu RMF FM od godziny 15:30. Przez trzy godziny będzie czekał na Wasze pytania pod numerem telefonu: (12) 2 00 00 10. Pytania będziecie mogli zadać również w czasie czatu na Interia.pl. Wszelkie informacje na temat dyżuru naszego eksperta znajdziecie TUTAJ.

Za maturzystami już zmagania z językiem polskim

Na rozpoczęcie zmagań maturzyści przystąpili wczoraj do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Musieli rozwiązać 13 zadań, które odnosiły się do zamieszczonego w arkuszu fragmentu tekstu Barbary Skargi pt. "O miłości" zamieszczonego w zbiorze "Człowiek to jest piękne zwierzę. Wykłady i artykuły". Autorka odwołuje się w nim m.in. do "Uczty" Platona, "Czułości" Cypriana Kamila Norwida i wiersza "Śpieszmy się" ks. Jana Twardowskiego.

Zdający musieli także napisać wypracowanie. Jeden z dwóch tematów do wyboru brzmiał: "Żołnierskie emocje bohaterów ‘Potopu’ Henryka Sienkiewicza. Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści omów stany emocjonalne, zachowania i sytuacje ukazanych w nim postaci". Zamieszczony fragment opisywał spotkanie Andrzeja Kmicica z Bogusławem Radziwiłłem, podczas którego książę upokarza go.

Drugi temat brzmiał zaś: "Na podstawie fragmentu ‘Wesela’ Stanisława Wyspiańskiego porównaj poglądy Poety i Gospodarza na temat poezji narodowej oraz przedstaw sądy bohaterów o Polakach".

Muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych

W całym cyklu maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a wybrać mogą między: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym, a chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Egzaminy z tych przedmiotów również są pisemne, zdaje się je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Poza tym wszyscy abiturienci muszą przystąpić jeszcze do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.