4 maja maturzyści rozpoczną przygodę z egzaminem dojrzałości. Testy zakończą się 29 maja. Na przygotowania zostało już niewiele czasu. Sprawdźcie terminy podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przez cały czas trwania matur na RMF 24 będziemy publikować arkusze egzaminacyjne i ich przykładowe rozwiązania!

W poniedziałek, 4 maja, maturzyści napiszą maturę z języka polskiego. Muszą przybyć na egzamin punktualnie i mieć przy sobie dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem i adresem zameldowania. Na każdy przedmiot przynoszą długopis lub pióro z czarnym tuszem. Niedopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i elektronicznych nośników informacyjnych. 

Jeżeli przystępujecie do egzaminów z przedmiotów ścisłych, możecie mieć linijkę. Ponadto kalkulator z podstawowymi funkcjami podczas testu z matematyki, fizyki i astronomii, chemii, geografii oraz informatyki. Na matematykę można także przynieść cyrkiel, a na geografię - lupę. Dla każdego zdającego matematykę, chemię oraz fizykę z astronomią przygotowane będą karty z wybranymi wzorami z poszczególnych przedmiotów. Słownik będzie czekał podczas matury z języka polskiego!

W tym roku sporo zmian!

W tym roku maturzyści musieli wybrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym w części pisemnej. Oprócz tego oczywiście, każdy maturzysta powinien przystąpić do egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego, matematyki (wszystkie na poziomie podstawowym) oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego (bez określania poziomu). 

Koniec z prezentacjami!

Na egzamin ustny z języka polskiego już nie trzeba przygotowywać prezentacji. Teraz ta część będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎Jak czytamy na stronie CKE, maturzysta będzie losował - nieznane mu wcześniej - zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ Zadaniem zdającego będzie - po 15-minutowym przygotowaniu - wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ 

Ocenianie holistyczne. Czyli rezygnacja z klucza

Maturzyści w tym roku nie będą już oceniani według ściśle określonego klucza odpowiedzi. Zamiast tego, egzaminator będzie oceniał pracę holistycznie. To oznacza, że premiowane przede wszystkim będzie twórcze myślenie i prawidłowe podejście do zagadnienia, a także metoda, jakiej zdający użyje, aby postawione przed nim zadanie rozwiązać. 

(es)