10 kwietnia 2010 r. w miejscu katastrofy Tu-154 rosyjscy funkcjonariusze nie używali broni palnej - wynika z materiałów przekazanych przez stronę rosyjską. Pytania o tę kwestię zadał jeden z pełnomocników bliskich ofiar.

Dokumenty będące odpowiedzią na te pytania wpłynęły do prowadzącej śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w połowie lipca. Teraz zostały przetłumaczone przez biegłego tłumacza. Są to protokoły przesłuchania świadków oraz inne materiały, z których wynika, że 10 kwietnia 2010 r. na terenie lotniska Smoleńsk-Północny, bądź w rejonie miejsca katastrofy, funkcjonariusze Federacji Rosyjskiej nie używali broni palnej – mówi mjr Marcin Maksjan z Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

Prośba o ustalenie, czy 10 kwietnia 2010 r. użyto broni "przez funkcjonariuszy sił zbrojnych FR bądź innych funkcjonariuszy służb rosyjskich stanowiących obsługę lotniska lub zabezpieczających i obecnych na miejscu lub w rejonie katastrofy" znalazła się wśród pytań zawartych w polskim wniosku o pomoc prawną wysłanym do Rosji w czerwcu zeszłego roku.

Wcześniej do WPO wpłynął wniosek jednego z pełnomocników bliskich ofiar katastrofy - mec. Piotra Pszczółkowskiego - o zwrócenie się z pytaniami w tej sprawie w drodze międzynarodowej pomocy prawnej do Komitetu Śledczego FR.

Pytania pojawiły się m.in. w związku z nagranym wkrótce po katastrofie i zamieszczonym w internecie krótkim filmem z miejsca tragedii, w którym pojawiły się odgłosy mające przypominać wystrzały z broni palnej.

Do kwestii tej odnosiły się także opinie, które trafiły do prokuratury wojskowej. Wspominał o nich rok po katastrofie smoleńskiej - w kwietniu 2011 r. - podczas konferencji prasowej podsumowującej ówczesny stan śledztwa szef warszawskiej WPO płk Ireneusz Szeląg. Wskazywał wówczas, że we wnioskach opinii kryminalistycznych ABW i KGP dotyczących filmu z miejsca katastrofy nie stwierdzono, by dźwięki z tego filmu były wystrzałami z broni palnej, ale nie ustalono ich pochodzenia.

Mec. Pszczółkowski zapoznał się dziś z materiałami przysłanymi w odpowiedzi z Rosji. Strona rosyjska przedstawiła szereg informacji dotyczących ewentualnego użycia broni palnej w Smoleńsku przez funkcjonariuszy rosyjskich, ta odpowiedź jest obszerna (...) strona rosyjska przedstawiła swój pogląd na tą kwestię, moim zdaniem wymaga on zweryfikowania - powiedział. Dodał, że - jego zdaniem - sprawa w świetle dotychczasowych ustaleń i wniosków ekspertyzy ABW będzie wymagała dalszych wyjaśnień.

Temat będzie wymagał poszerzenia inicjatywy dowodowej w takim kierunku, żeby można było odpowiedzieć, co zostało na tym filmie zarejestrowane i jakie jest źródło pochodzenia tych odgłosów - ocenił mec. Pszczółkowski.

Łącznie polscy prokuratorzy w śledztwie dotyczącym katastrofy Tu-154 skierowali do Rosji 27 wniosków o pomoc prawną. Polska prokuratura wojskowa nadal oczekuje m.in. na przekazanie wraku Tu-154, rejestratorów samolotu oraz jego urządzeń pokładowych. Oczekuje także na informację o doręczeniu dwóm rosyjskim kontrolerom lotów ze Smoleńska wezwań do polskiej prokuratury na przesłuchanie ich jako podejrzanych.

W końcu marca tego roku - po uzyskaniu kompleksowej opinii biegłych - WPO wydała postanowienie o postawieniu zarzutów kontrolerom. Jednemu zarzuca się sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, a drugiemu - nieumyślne sprowadzenie katastrofy. Obecnie polskie śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej jest przedłużone do 10 października.

(mpw)