W katastrofie zginął prezydent i kilkadziesiąt osobistości - lista ofiar

Sobota, 10 kwietnia 2010 (13:50)

Prezydenckim Tu-154, który rozbił się przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku w Smoleńsku, leciały najważniejsze osoby w państwie. Zginęli wszyscy pasażerowie maszyny, w tym kilkadziesiąt polskich osobistości. W sumie 96 osób. Informacje dla krewnych osób znajdujących się na pokładzie samolotu będzie można uzyskać pod numerem telefonu: 22 601 58 24. Zobacz listę ofiar.

Lista zawiera nazwiska osób, które wsiadły w Warszawie na pokład samolotu lecącego na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej: Oni zginęli niedaleko Smoleńska.

Zdjęcie

   
/PAP/EPA
1. Lech KACZYŃSKI (ur. 18 czerwca 1949 r. w Warszawie) - od 2005 roku Prezydent Polski, prezydent Warszawy w latach 2002-2005, minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001, prezes NIK w latach 1992-1995, Senator I kadencji oraz poseł na Sejm I i IV kadencji. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, były profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa pracy. Współzałożyciel i pierwszy prezes partii Prawo i Sprawiedliwość. [Czytaj więcej…]

Zdjęcie

   
/PAP
2. Maria KACZYŃSKA, (ur. 21 sierpnia 1943 r. w Machowie) - żona Lecha Kaczyńskiego, pierwsza dama Polski od 2005 roku. Magister nauk ekonomicznych, W imieniu prezydenta uczestniczyła w uroczystościach międzynarodowych. Otrzymała wiele odznaczeń i tytułów honorowych między innymi za działalność w akcjach charytatywnych. W maju 2007 roku otworzyła Dom Polski w Sankt Petersburgu. W 2008 roku została uhonorowana "Bursztynową Różą" w uznaniu za działalność charytatywną. W 2009 wyróżniona orderem "Ambasadora Rozwoju Profilaktyki Zdrowia" - odznaczenie to jest przyznawane m.in. przez ONZ oraz Światową Organizację Zdrowia. [Czytaj więcej…]
3. Ryszard KACZOROWSKI, były prezydent RP. urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku w rodzinie szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Jako 14-latek wstąpił do harcerstwa, gdzie należał do drużyn Andrzeja Małkowskiego, jednego z twórców polskiego skautingu. [Czytaj więcej...]
4. Joanna AGACKA-INDECKA, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Potem była pracownikiem naukowym tego uniwersytetu. W latach 1992-93 pracowała w kancelariach adwokackich w USA i Wielkiej Brytanii, Public Defender Office (Biurze Obrońców z Urzędu) oraz Instytucie Prawa Karnego Międzynarodowego. [Czytaj więcej...]

5. Ewa Bąkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

6. gen. broni Andrzej BŁASIK, dowódca Sił Powietrznych, pilot Wojska Polskiego, od 19 kwietnia 2007 dowódca Sił Powietrznych. Pełnił funkcję komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W dniu 19 kwietnia 2007 został dowódcą Sił Powietrznych i awansował na generała dywizji, później generała broni. Odznaczony Złotym Medalem za "Zasługi dla Obronności Kraju", Srebrnym i Brązowym "Krzyżem Zasługi", Srebrnym i Brązowym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". [Czytaj więcej...]
7. Krystyna BOCHENEK, wicemarszałek Senatu RP. W polityce od sześciu lat, kiedy została senatorem ze Śląska. Często podkreślała, że czuje się nie politykiem, a przede wszystkim dziennikarką, którą była od połowy lat 70. Jako dziennikarz i polityk upowszechniała i promowała m.in. zdrowy styl życia i kulturę języka polskiego. W czerwcu skończyłaby 57 lat. [Czytaj więcej...]

8. Anna Maria Borowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

9. Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

10. gen. dyw. Tadeusz BUK, przedstawiciel Sił Zbrojnych. Od 20. roku życia związany z Wojskiem Polskim. Od 2009 powołany na dowódcę Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej. [Czytaj więcej...]
11. gen. bryg. abp Miron CHODAKOWSKI, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego. Urodził się 21 października 1957 r. w Białymstoku. Tam ukończył szkołę podstawową, potem Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. [Czytaj więcej...]
12. Czesław CYWIŃSKI, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, żołnierz Armii Krajowej, kombatant, zginął w sobotniej katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Miał 84 lata. [Czytaj więcej...]
13. Leszek Roman DEPTUŁA - polityk, samorządowiec, lekarz weterynarii, poseł na Sejm. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat poselski z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, otrzymując w okręgu rzeszowskim 6688 głosów. W 2009 bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego. [Czytaj więcej...]

14. ppłk Zbigniew Dębski, członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari

15. Grzegorz Maciej DOLNIAK, - polityk i przedsiębiorca, z wykształcenia ekonomista, poseł na Sejm IV, V i VI kadencji. Od 2 do 9 października 2009 pełnił obowiązki przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w miejsce zawieszonego Zbigniewa Chlebowskiego, do momentu wyboru na nowego szefa Grzegorza Schetyny. [Czytaj więcej...]

16. Katarzyna Doraczyńska, Kancelaria Prezydenta

17. Edward Duchnowski, sekretarz generalny Związku Sybiraków

18. Aleksander Fedorowicz, tłumacz języka rosyjskiego

19. Janina FETLIŃSKA, senator. Urodziła się 14 czerwca 1952 roku w Tuligłowach. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. [Czytaj więcej...]

20. Jarosław Florczak, funkcjonariusz BOR

21. Artur Francuz, funkcjonariusz BOR

22. gen. Franciszek GĄGOR, szef Sztabu Generalnego WP. Urodził się 8 września 1951 r. w Koniuszowej k/Nowego Sącza na Podhalu. W 1973 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Był również absolwentem Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1988 r. obronił doktorat w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Gen. Gągor ukończył też studia w Akademii Obrony NATO w Rzymie i z wyróżnieniem Podyplomowe Studia Strategiczno-Operacyjne na Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA). [Czytaj więcej...]
23. Grażyna GĘSICKA, socjolog i polityk, minister rozwoju regionalnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm VI kadencji. W 1989 uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w komisji ds. górnictwa. W latach 1989-1991 była koordynatorem naukowym Ośrodka Badań Związkowych NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskała mandat poselski, kandydując z listy Prawa i Sprawiedliwości . 6 stycznia 2010 objęła stanowisko przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS. [Czytaj więcej...]
24. gen. bryg. Kazimierz GILARSKI, przedstawiciel Sił Zbrojnych. Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. Kazimierz Gilarski jest jedną z kilkudziesięciu ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, który rozbił się w sobotę pod Smoleńskiem. [Czytaj więcej...]
25. Przemysław GOSIEWSKI, poseł. Należał do PiS od 2001 roku. Organizował struktury tego ugrupowania w woj. świętokrzyskim. W opinii kierownictwa partii, wielką zasługą Gosiewskiego było to, że PiS odnosiło sukcesy wyborcze w regionie, który od lat uchodził za "czerwony bastion lewicy". [Czytaj więcej...]

26. ks. prałat Bronisław Gostomski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

27. Mariusz HANDZLIK - dyplomata, polityk, działacz państwowy, od 9 października 2008 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. [Czytaj więcej...]
28. ks. prałat Roman INDRZEJCZYK, kapelan prezydenta. Funkcję kapelana prezydenta objął w grudniu 2005 r. po wygranych wyborach przez Lecha Kaczyńskiego. "Ten wybór to wielki dla mnie zaszczyt, ale także wielki obowiązek" - mówił wtedy dla KAI. I nawet wtedy nie przestał uczyć religii w szkole muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. W jednym z wywiadów podkreślał, że przeciętny ksiądz podchodzi do pracy jak do służby. [Czytaj więcej...]

29. Paweł Janeczek, funkcjonariusz BOR

30. Dariusz Jankowski, Kancelaria Prezydenta

31. Izabela JARUGA-NOWACKA, polityk, posłanka na Sejm II, IV, V i VI kadencji, była przewodnicząca Unii Pracy i Unii Lewicy, wicepremier w rządach Marka Belki. Działa na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn, państwa neutralnego światopoglądowo oraz zapewnienia równych szans startu życiowego młodzieży poprzez dostępność edukacji. [Czytaj więcej...]

32. o. Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada

33. Sebastian KARPINIUK, polityk i prawnik, poseł na Sejm V i VI kadencji, samorządowiec. W 2005 z listy PO został wybrany posłem V kadencji w okręgu koszalińskim. Był wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. [Czytaj więcej...]
34. wiceadm. Andrzej KARWETA, dowódca Marynarki Wojennej. Urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jaworznie w województwie śląskim. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni i uzyskaniu tytułu magistra nawigacji, został skierowany do służby na trałowcach w 13. Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. [Czytaj więcej...]

35. Mariusz Kazana, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w MSZ

36. Janusz KOCHANOWSKI - polityk, doktor nauk prawnych. Od 2006 roku pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Były prezes zarządu fundacji "Ius et Lex. W latach 1980 - 1991 należał do Solidarności. Na początku lat 90. pełnił funkcję eksperta senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz sprawował urząd konsula generalnego Polski w Londynie. [Czytaj więcej...]

37. gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari

38. Stanisław Jerzy KOMOROWSKI, wiceminister obrony narodowej. Miał 57 lat. Od listopada 2007 był wiceministrem obrony narodowej, odpowiadał za politykę obronną. Przewodniczył polskim negocjatorom w rozmowach o podpisanej w grudniu ubiegłego roku umowy SOFA o statusie amerykańskich wojsk stacjonujących w Polsce, reprezentował także MON w negocjacjach dotyczących udziału Polski w amerykańskim programie obrony przeciwrakietowej. [Czytaj więcej...]

39. Paweł Krajewski, funkcjonariusz BOR

40. Andrzej KREMER, wiceszef MSZ. Miał 49 lat. Od dwóch lat był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za sprawy prawne, traktatowe i konsularne. To on ze strony polskiej negocjował, a później parafował polsko-amerykańskie porozumienie o stacjonowaniu w Polsce bazy antyrakiet. [Czytaj więcej...]

41. ks. Zdzisław Król, b. kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej

42. Janusz KRUPSKI, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Urodził się 9 maja 1951 roku w Lublinie. Był absolwentem historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od lat 70. działał w opozycji demokratycznej i współtworzył podziemny ruch wydawniczy. W latach 1977-1988 był redaktorem niezależnego pisma "Spotkania". Na początku lat 80. był koordynatorem Sekcji Historycznej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a później Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. [Czytaj więcej...]
43. Janusz KURTYKA, dr hab. nauk historycznych, od 2005 prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 1989-2000 pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ "Solidarność" w placówkach Instytutu Historii PAN. W 2009 roku odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. [Czytaj więcej...]

44. ks. Andrzej Kwaśnik, kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

45. gen. Bronisław Kwiatkowski, przedstawiciel Sił Zbrojnych

46. Dr hab. n. med. Wojciech LUBIŃSKI - prezydencki lekarz i rzecznik wojskowego szpitala w Warszawie - zginął w sobotę w katastrofie prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. [Czytaj więcej...]

47. Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

48. Barbara Mamińska, osoba towarzysząca

49. Zenona Mamontowicz-Łojek, prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

50. Stefan Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego

51. Tomasz MERTA, wiceminister kultury. był magistrem filologii polskiej, absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomową Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studium doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW. [Czytaj więcej...]

52. Stanisław Mikke, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

53. Aleksandra NATALII-ŚWIAT, polityk, ekonomistka, posłanka na Sejm RP V i VI kadencji. W 2005 z listy Prawa i Sprawiedliwości została wybrana posłem V kadencji w okręgu wrocławskim. W Sejmie przewodniczyła Komisji Finansów Publicznych. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski. 12 stycznia 2008 została wybrana na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. [Czytaj więcej...]

54. Janina Natusiewicz-Mirer, osoba towarzysząca

55. Piotr Nosek, funkcjonariusz BOR

56. Piotr NUROWSKI, prezes PKOl. Urodził się 20 czerwca w Sandomierzu. W 1967 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1973-1980 dwukrotnie pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Kiedy wybrano go na pierwszą kadencję miał 28 lat i był wówczas najmłodszym prezesem narodowego związku sportowego na świecie. [Czytaj więcej...]

57. Bronisława Orawiec-Loeffler, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

58. ks. ppłk Jan Osiński, Ordynariat Polowy WP

59. ks. płk Adam PILCH, ewangelickie duszpasterstwo polowe. Urodził się 26 czerwca 1965 roku w Wiśle w Beskidzie Śląskim. Tam ukończył szkołę podstawową oraz technikum hotelarskie. Po maturze w 1984 roku rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na wydziale teologii ewangelickiej. Ukończył je w 1989 roku. [Czytaj więcej...]

60. Katarzyna Piskorska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

61. Maciej PŁAŻYŃSKI, - prawnik, polityk, wojewoda gdański w latach 1990-1996, marszałek Sejmu w latach 1997-2001, jeden z założycieli i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz jej klubu parlamentarnego, poseł na Sejm III, IV i VI kadencji, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji. W maju 2008 został wybrany na prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Stelmachowskiego. [Czytaj więcej...]
62. gen. dyw. bp Tadeusz PŁOSKI, biskup polowy Wojska Polskiego. Urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim. W 1976 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu. Studiował prawo kanoniczne na KUL. [Czytaj więcej...]
63. gen. dyw. Włodzimierz POTASIŃSKI , przedstawiciel Sił Zbrojnych. Urodził się w lipcu 1956 r. w Czeladzi (woj. śląskie). Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988). [Czytaj więcej...]
64. Andrzej PRZEWOŹNIK, sekretarz generalny Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2009 r. powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sekretarza i członka Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Od 1992 roku pełnił funkcję sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W latach 1994-1998 wiceprzewodniczący i Sekretarz Komisji ds. Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Rady Muzealnej Muzeum KL Auschwitz-Birkenau, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, wiceprzewodniczący Rady Muzeum Wojska Polskiego, członek Rady Programowej Muzeum Powstania Warszawskiego. [Czytaj więcej...]
65. Krzysztof Jakub PUTRA - polityk, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji w latach 2005-2007, poseł na Sejm X, I i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat poselski, otrzymując w okręgu podlaskim 53 651 głosów. 5 listopada 2007 klub parlamentarny PiS zgłosił jego kandydaturę na stanowisko Marszałka Sejmu, przegrał jednak z kandydatem PO Bronisławem Komorowskim stosunkiem głosów 160:292. 6 listopada tego samego roku został wybrany na wicemarszałka Sejmu. [Czytaj więcej...]
66. ks. prof. Ryszard RUMIANEK, - duchowny katolicki i naukowiec - teolog, biblista, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zginął w sobotę w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Miał 63 lata. [Czytaj więcej...]
67. Arkadiusz RYBICKI, - polityk, działacz społeczny i samorządowy, poseł na Sejm V i VI kadencji. Autor wielu publikacji z zakresu historii, polityki i kultury oraz scenariuszy filmów dokumentalnych.W 1999 otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. W 2001 wyróżniony został Narodowym Orderem Zasługi przyznanym przez prezydenta Francji Jacques'a Chiraca. W 2005 otrzymał Medal 25-lecia Solidarności. [Czytaj więcej...]

68. Andrzej Sariusz-Skąpski, prezes Federacji Rodzin Katyńskich

69. Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

70. Sławomir SKRZYPEK, prezes NBP. był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, magistrem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał dyplom MBA Uniwersytetu Wisconsin - La Crosse. Odbył praktyki w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, koncentrując się na pracach legislacyjnych z dziedziny bankowości i finansów oraz przy Misji Polskiej ONZ w Nowym Jorku. [Czytaj więcej...]

71. Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

72. Władysław STASIAK, szef Kancelarii Prezydenta RP - polski urzędnik, działacz państwowy i samorządowy, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Szef Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. [Czytaj więcej...]

73. Jacek Surówka, funkcjonariusz BOR

74. Aleksander Marek SZCZYGŁO, - polityk, poseł na Sejm (2001-2006 i 2007-2009), w 2007 minister obrony narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, były szef Kancelarii prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, od 2009 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [Czytaj więcej...]
75. Jerzy SZMAJDZIŃSKI, polityk, poseł na Sejm w latach 1985-1989 i ponownie nieprzerwanie od 1991 do 2010 roku, wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej. Był kandydatem lewicy w wyborach prezydenckich w 2010 roku. [Czytaj więcej...]
76. Jolanta SZYMANEK-DERESZ, posłanka (ur. 12 lipca 1954 w Przedborzu) - polityk, prawnik, poseł na Sejm V i VI kadencji, były Szef Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. [Czytaj więcej...]

77. Izabela Tomaszewska, Kancelaria Prezydenta

78. Marek Uleryk, funkcjonariusz BOR

79. Anna WALENTYNOWICZ, osoba towarzysząca. Jedna z legendarnych postaci Solidarności. To z powodu Anny Walentynowicz w sierpniu 1980 r. wybuchł w Stoczni Gdańskiej strajk, a w jego konsekwencji powstała Solidarność, pierwsza niezależna organizacja w bloku komunistycznym. Obok Lecha Wałęsy, była ona jedną z legendarnych postaci związku. [Czytaj więcej...]

80. Teresa Walewska-Przyjałkowska, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

81. Zbigniew WASSERMANN - polski polityk, prawnik, prokurator. W latach 2005-2007 pełnił funkcję koordynatora służb specjalnych w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od 2009 roku zasiadał w Komisji śledczej ds. tzw. afery hazardowej. [Czytaj więcej...]
82.Wiesław WODA, polski polityk i urzędnik państwowy, poseł na Sejm RP X, III, IV, V i VI kadencji. Przez dwa lata kierował krakowskim biurem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. [Czytaj więcej...]
83. Edward WOJTAS, poseł, (ur. 1 marca 1955 r. w Wólce Modrzejowej) - polski polityk i samorządowiec, były marszałek województwa lubelskiego. Od 2007 był posłem na Sejm VI kadencji. Od 2005 prezes zarządu wojewódzkiego PSL. [Czytaj więcej...]
84. Paweł WYPYCH, minister w Kancelarii Prezydenta, (ur. 20 lutego 1968 w Otwocku) - samorządowiec, były wiceminister pracy i prezes ZUS. 11 grudnia 2007 został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. pracy i polityki społecznej, a 30 kwietnia 2009 sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta ds. społecznych. [Czytaj więcej...]
85. Stanisław ZAJĄC, senator, (ur. 1 maja 1949 w Święcanach) - polski polityk, adwokat, senator, poseł na Sejm I, III, V i VI kadencji. W 2008 wygrał wybory uzupełniające do senatu. [Czytaj więcej...]
86. Janusz ZAKRZEŃSKI, osoba towarzysząca. Aktor, członek rady programowej Związku Piłsudczyków, wielokrotnie wcielający się w rolę Józefa Piłsudskiego, zginął w sobotę w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Miał 74 lata. [Czytaj więcej...]

87. Gabriela Zych, przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń

88. Dariusz Michałowski, oficer BOR

89. Agnieszka Więcławek-Pogródka, funkcjonariuszka BOR, która równocześnie pracowała jako stewardessa

Oprócz pasażerów na pokładzie samolotu było także 7 członków załogi:

90. Arkadiusz Protasiuk, kapitan

91. Robert Grzywna, członek załogi

92. Andrzej Michalak, członek załogi

93. Artur Ziętek, członek załogi

94. Barbara MACIEJCZYK, stewardessa [Czytaj więcej...]
95. Natalia JANUSZKO, stewardessa [Czytaj więcej...]
96. Justyna MONIUSZKO, stewardessa [Czytaj więcej...]
Radio Muzyka Fakty