Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje wprowadzenie nowego rozwiązania, które ułatwiłoby nauczycielom zdalne nauczanie w czasach walki z koronawirusem. Chodzi o specjalną ulgę podatkową na internet. Apel w tej sprawie został skierowany do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje wprowadzenie nowego rozwiązania, które ułatwiłoby nauczycielom zdalne nauczanie w czasach walki z koronawirusem. Chodzi o specjalną ulgę podatkową na internet. Apel w tej sprawie został skierowany do wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.
Ulga na internet dla nauczycieli? Jest apel ZNP /pixabay.com /Pixabay

Od 12 marca w szkołach nie odbywają się zajęcia stacjonarne. Od 25 marca wszystkie placówki mają obowiązek prowadzenia nauczania zdalnego.

"W związku z rosnącymi wydatkami związanymi z korzystaniem przez nauczycieli z usług internetowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o znowelizowanie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) - w celu wprowadzenia niestandardowego rozwiązania dla nauczycieli, umożliwiającego tej grupie zawodowej skorzystanie w roku 2021 z ulgi podatkowej na internet" - czytamy w piśmie Związku Nauczycielstwa Polskiego do wicepremier Jadwigi Emilewicz.

ZNP chciałby, żeby ulga podatkowa dotyczyła nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

"Istotnym jest również fakt, by z ulgi mogli skorzystać wszyscy nauczyciele prowadzący kształcenia w formie zdalnej, a więc również ci nauczyciele, którzy w poprzednich latach z takiej ulgi korzystali" - zaznaczono w piśmie.

Na stronie internetowej Związku podkreślono, że proponowane rozwiązanie jest zasadne ze względu na niskie wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, które rozpoczynają się od 2600 zł brutto.

Rzeczniczka ZNP: Rząd nie odpowiedział na nasz apel

Rzeczniczka Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulanis podkreśliła, że nauczyciele pracują zdalnie, korzystając przede wszystkim ze swojego sprzętu komputerowego oraz z prywatnego dostępu do internetu. Przypominała, że już pod koniec marca Związek wystąpił do rządu z wnioskiem o zapewnienie nauczycielom i uczniom bezpłatnego dostępu do sieci.

Na nasz apel rząd nie odpowiedział. Dlatego teraz proponujemy nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu ulgi podatkowej na internet dla nauczycieli - wyjaśniła Kaszulanis. Takie rozwiązanie w części pokryje koszty związane z pracą na odległość, które od kilku miesięcy ponoszą nauczyciele pracujący zdalnie - dodała.