Czy w tym roku dzieci będą mogły wypoczywać na koloniach i obozach letnich? Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że już wkrótce powinniśmy poznać wytyczne ws. wypoczynku letniego. Jego zdaniem zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży będzie w tym roku możliwy "przy specjalnych obostrzeniach".

Dariusz Piontkowski przypomniał, że w związku ze stopniowym uruchamianiem placówek oświatowych w ostatnim czasie wydanych zostało osiem szczegółowych dokumentów z wytycznymi MEN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą one: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego; klas I-III szkół podstawowych; konsultacji z nauczycielami w szkołach; zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania dziecka; przeprowadzania egzaminów; zajęć praktycznych w szkołach policealnych; działania poradni psychologiczno-pedagogicznych; opieki w bursach i internatach.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych wytycznych. Te najbliższe, które nas czekają będą dotyczyć możliwości zorganizowania wypoczynku letniego - powiedział Piontkowski. Zapewnił, że wiceminister edukacji Marzena Machałek jest na bieżąco w kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

W tej chwili trwają ostatnie konsultacje dotyczącego tego, jak te wytyczne mogłyby wyglądać - zdradził minister. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli te wytyczne pokazać - dodał. Wydaje się, że w tym roku będzie można taki wypoczynek zorganizowany dla dzieci i młodzieży zorganizować, aczkolwiek przy specjalnych obostrzeniach - wskazał. Nie sprecyzował jednak, jakie konkretnie restrykcje na na myśli.