W województwie śląskim wykryto obecność pięciu wariantów koronawirusa. Wśród nich jest mutacja brytyjska oraz odmiana, którą w Polsce wykryto pierwszy raz. Badania przeprowadziło Laboratorium Genetyczne Gyncentrum współpracujące z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Na tę chwilę przeprowadziliśmy bardzo pilotażową analizę - taką, na której optymalizujemy całą reakcję, i która pozwala nam nauczyć się pewnych algorytmów, które będziemy stosować na większej badanej grupie. Poddaliśmy tej analizie 12 próbek pacjentów pochodzących z woj. śląskiego, zakażonych wirusem SARS-CoV-2 - poinformowała podczas piątkowej konferencji prasowej w Sosnowcu koordynatorka projektu Emilia Morawiec z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.

Poddaliśmy te próbki analizie sekwencyjnej. We wszystkich 12 próbkach zidentyfikowaliśmy sekwencję wirusów SARS-CoV-2. W tak małej badanej próbie znaleźliśmy aż 5 różnych wariantów koronawirusa. To bardzo duża różnorodność, ale to nie zaskakuje ze względu na to, że populacja woj. śląskiego jest bardzo różnorodna - dodała.

Naukowcy przekazali, że 4 z 5 wykrytych wariantów to mutacje najczęściej spotykane w Wielkiej Brytanii.  Wśród nich jest wykryta w dwóch próbkach odmiana B.1.1.7, która nazywana jest wariantem brytyjskim. W badaniu wykryto też odmianę nienotowaną wcześniej w naszym kraju oznaczoną jako B.1.1.86 - to wersja wirusa, która występuje głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Wykryto też odmianę spotykaną najczęściej w Rosji.

Badacze zwrócili też uwagę na wariant B.1.258 spotykana w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Danii. To, co nas zastanowiło, to fakt, że cztery próbki z pięciu, w których występował, pochodziły od pacjentów hospitalizowanych. To oczywiście zbyt mała próba, aby wyciągać wnioski, niemniej jest to punkt wyjścia do dalszego etapu naszego projektu, w którym będziemy weryfikować także parametry kliniczne i wyniki badań pacjenta w zależności od wariantu SARS-CoV-2 - wyjaśniła zastępca kierownika Laboratorium Genetycznego Gyncentrum i koordynator projektu Emilia Morawiec.

W planach przebadania 1500 próbek

W sumie w sosnowieckim laboratorium ma być przebadanych 1500 próbek, pobranych od pacjentów z Covid-19. W projekcie uczestniczy Śląski Uniwersytet Medyczny, który łączy z Laboratorium Genetycznym Gyncentrum porozumienie o współpracy. Jej celem jest ocena różnorodności występowania wariantów wirusa SARS-CoV 2 w populacji województwa śląskiego.

Na uczelni będziemy m.in. opracowywać dane oraz przygotowywać publikacje naukowe. Analiza wariantów wirusa występujących w danej populacji pozwoli oszacować drogi ich napływu, określić typ dominujący oraz oszacować tempo rozwoju, co jest istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego i umożliwi wprowadzenie bardziej precyzyjnych programów prewencyjnych - wskazał dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dr hab. Robert Wojtyczka.

Jak wyjaśnia kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Nauk Farmaceutycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Tomasz J. Wąsik, ze względu na dużą mobilność ludzi, zagęszczenie populacji i zmiany klimatyczne, stale wzrasta zagrożenie ze strony nowych lub nawracających wysoce niebezpiecznych patogenów.

Koronawirusy, czyli wirusy RNA powszechnie występujące u ptaków i ssaków, są związane z zazwyczaj łagodnymi zakażeniami układu oddechowego, nerwowego, jelit i wątroby. Niepokojącą cechą tej grupy wirusów jest jednak stosunkowo duża zmienność genetyczna i pojawianie się okresowo wariantów wywołujących ciężki przebieg zakażenia. Ponadto wirusy te mają zdolność przełamywania bariery gatunkowej - powiedział.

Badania struktury genomu pozwalają nie tylko na zrozumienie mechanizmów cyklu replikacyjnego, typów i rodzajów kodowanych białek, ale także, a może przede wszystkim, pozwalają określić stopień jego zmienności genetycznej w trakcie rozwoju pandemii i wyodrębnienie podtypów wirusa występujących z różną częstością w poszczególnych populacjach.

Okazuje się, że takie "centra mutacyjne" są różne dla wariantów wirusa, pochodzących z Azji i Europy, czy Ameryki Południowej. Istnieją doniesienia, w których wykazano powiązania pomiędzy śmiertelnością a wariantami wirusa krążącymi w danej populacji. Wyniki przeprowadzonych do chwili obecnej kilku badań poświęconych analizie ewolucji SARS-CoV-2 pozwoliły na rekonstrukcję drogi, którą wirus przebył od nietoperzy do mieszkańców miasta Wuhan i określić główne drogi jego dalszego rozprzestrzeniania - podkreślił prof. Wąsik.

Efektem prowadzonych w Sosnowcu badań może być ustalenie, czy dany wariant znacząco wpływa na przebieg Covid-19 oraz ustalenie algorytmu, pozwalającego leczyć pacjentów szybciej i bardziej wydajnie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Koronawirus z RPA w Polsce. Minister podał, gdzie go wykryto