Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje refundację wydatków, jakie pedagodzy ponieśli od początku roku szkolnego. Rachunki najprawdopodobniej rozliczą samorządy - czytamy w piątkowej "Rzeczpospolitej".

Według ustaleń gazety, w piątek lub najpóźniej na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi szczegółowe założenia nowych przepisów, przewidujących przyznanie nauczycielom bonu w wysokości 500 zł.

Rzecznik MEN Anna Ostrowska powiedziała dziennikowi, że w ramach dodatkowego wsparcia nauczyciele będą mogli liczyć na zwrot kosztów zakupu akcesoriów komputerowych niezbędnych do nauki zdalnej w kwocie do 500 zł. 

Cytat

Co ważne, pod uwagę będą brane wydatki poniesione od początku tego roku szkolnego. Zakładamy, że zwrot poniesionych nakładów finansowych nastąpi najdalej w grudniu. Naszym zamierzeniem jest również, aby poniesione przez nauczycieli koszty przyczyniły się do podniesienia jakości kształcenia na odległość..
podkreśliła Ostrowska.

Nie wiadomo, kto zajmie się rozpatrzeniem wniosków nauczycieli o zwrot wydatków. Według jednego z rozważanych wariantów, nauczyciele będą składać krótkie wnioski u dyrektora szkoły, a ich rozpatrzeniem zajmie się organ prowadzący, czyli najczęściej gmina czy powiat nadzorujący pracę szkoły - pisze "Rz".

Za faktyczną pomoc można by uznać wyposażenie nauczycieli w laptopy służbowe lub pełne sfinansowanie zakupu takiego sprzętu. 500 zł to jednak za mało, żeby kupić komputer. Nauczyciele kupowali niezbędny sprzęt do pracy w domu już od marca, gdy rząd zamroził gospodarkę i wprowadził w pełni zdalne nauczanie. Pytanie, czy te rachunki też będą mogli rozliczyć z bonu
- skomentowała Monika Ćwiklińska z Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Zdalne nauczanie od poniedziałku

Podczas środowej konferencji premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od poniedziałku klasy I-III również przejdą na nauczanie zdalne. Do tej pory w domach uczyli się uczniowie klas IV-VIII.

Rozszerzamy nauczanie zdalne również na klasy 1-3 - przekazał Morawiecki, dodając, że rząd przedłuża także okres nauki zdalnej dla uczniów od 4 klasy do 29 listopada.  Te środki zapobiegawcze muszą być rozszerzone, pierwszy z nich to rozszerzenie nauczania zdalnego również na klasy od 1 do 3 i przedłużenie okresu pracy zdalnej dla uczniów powyżej 4 klasy do końca listopada. Na dzisiaj podajemy datę 29 listopada, być może będziemy musieli ją przesunąć - powiedział premier. 

Ponadto Morawiecki poinformował o nowych ułatwieniach dla nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej - przyznał premier.