Wszystkie elementy legislacyjne pakietu "Tarcza antykryzysowa" zostały w środę przez rząd zatwierdzone i po ostatnich pracach, jeszcze dziś powinny być przyjęte - poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Pakiet ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

Na roboczym spotkaniu członków rządu omówiliśmy wszystkie elementy, które znajdują się w pakiecie - oświadczyła Emilewicz. Dodał, że "wszystkie elementy legislacyjne zostały zatwierdzone, w tej chwili trwają ostatnie prace techniczno-legislacyjne".

Emilewicz zaznaczyła, że "do końca dnia chcemy przyjąć projektu ustaw". Projekty te rząd chce w czwartek rano skonsultować z opozycją - dodała minister.

Jak powiedziała, rząd stara się "dostarczyć wszystkich instrumentów, aby przedsiębiorcy mogli utrzymać miejsca pracy". Dodała, że każda firma, która znajduje się dziś w trudnej sytuacji, może skorzystać np. z dopłat z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych na utrzymanie miejsc pracy. Mamy instrumenty dla każdego - podkreśliła.

Jesteśmy gotowi w tej chwili na 3 miesiące (epidemii). Jeśli sytuacja będzie się zmieniać, a ona jest bardzo dynamiczna (...)  to jesteśmy gotowi rozszerzyć wachlarz pomocy - zrobimy tyle, na ile będzie nas stać. Jesteśmy gotowi dostarczyć wszelkie instrumenty - odpowiedziała Emilewicz na pytanie PAP, czy wraz z rozwojem sytuacji tarcza będzie nowelizowana i czy umorzenie ZUS może być wydłużone poza 3 miesiące.

Jeżeli będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy budżetowej czy rozluźnieniem zasad związanych ze stabilizacyjną regułą wydatkową, to już dziś wiemy (...) po rozmowach, że gotowość do rozluźnienia tej reguły na poziomie Komisji Europejskiej jest w tej chwili jasnym drogowskazem - powiedziała.

Zaznaczyła, że tzw. tarcza antykryzysowa "to rozwiązania, które są adekwatne do sytuacji finansowej, w której znaleźliśmy się dziś".

"Pozwólmy przetrwać branży turystycznej trudny okres"

Szefowa resortu rozwoju pytana o możliwość odroczenia zwrotów dla klientów organizatorów turystyki o 180 dni, odpowiedziała, że to odroczenie zostało zapisane w ustawie.

Przypomniała, że obecnie firma turystyczna, która anulowała imprezę, musi dokonać zwrot w ciągu 14 dni. W ustawie wydłużamy ten okres do 180 dni oraz dodatkowo wpisujemy możliwość zwrotu nie tylko w formie gotówki, ale w formie voucheru na inne wydarzenie turystyczne, które zostanie zrealizowane w terminie późniejszym - wyjaśniła minister rozwoju.

Pozwólmy przetrwać naszej bardzo prężnej branży turystycznej ten trudny okres - zaapelowała do klientów.

Podkreśliła, że to, iż "możemy rozliczyć się z firmą właśnie w formie przyszłego świadczenia, jest dzisiaj dowodem solidarności, który powinniśmy zaoferować branży turystycznej".

Minister finansów: Zaliczki na PIT dla pracowników zostaną przesunięte

Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że jednym z najczęstszych sygnałów, które docierają do resortu finansów, jest propozycja odroczenia lub nawet umorzenia należności podatkowych. Wyjaśnił, że w sytuacji nadzwyczajnej, z którą mamy do czynienia, firmy mogą występować do urzędów skarbowych z wnioskami o rozłożenie podatku na raty, przesunięcie terminu a nawet umorzenie należności w ogóle.

Przygotujemy wniosek, który znajdzie się w jednym miejscu na rządowej, dedykowanej stronie. Dzięki temu ograniczymy biurokrację i usprawnimy proces składania takich wniosków. Te wnioski będą automatycznie przekierowane do poszczególnych urzędów skarbowych - zapowiedział.

Dodał, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, resort finansów zrezygnuje z opłaty prolongacyjnej, by nie generować po stronie firm dodatkowych kosztów.

Kościński poinformował, że w przypadku rocznych deklaracji PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś złoży je po terminie - do końca maja.

Poza tym, w przypadku firm zatrudniających pracowników przesunięte zostaną płatności zaliczek trzy miesiące. Więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj zostaną przesunięte na 20 lipca - dodał.

Szef resortu finansów zapowiedział ponadto, że powstanie specjalny fundusz przeciwdziałania wirusowi COVID-19. Ma on bardzo otwarty charakter. Możliwe będzie zasilenie go zarówno z budżetu państwa jak też różnych innych funduszy celowych, które dysponują obecnie wolnymi środkami, jak również z obligacji skarbu państwa, czy środkami z obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - powiedział.

Jak wyjaśnił, wszystko po to, aby zapewnić jak największą płynność budżetu.

Środki zgromadzone w funduszu będą mogły być przeznaczone na całą gamę instrumentów związanych ze zwalczaniem skutków COVID, w tym na zasilenie Funduszu Pracy, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz innych podmiotów wykonujących zadania związane ze zwalczaniem COVID - tłumaczył minister.

Borys: Będą dostępne dopłaty do kredytów

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podkreślał, że instytucje rozwojowe jak PFR, BGK, KUKE czy ARP będą miały ofertę zarówno dla małych, jak i średnich i dużych firm.

Jeżeli prowadzę sklep, warsztat, zakład produkcyjny i mam problem z dostępem do kredytu, mogę udać się do swojego banku i poprosić o kredyt z tzw. gwarancją de minimis BGK. Ta gwarancja zabezpiecza 80 proc. wartości kredytu. Liczymy więc, że banki będą gotowe takiego finansowania dostarczyć - tłumaczył Borys.

Jak zaznaczył, taka procedura będzie dotyczyła zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Natomiast duże firmy będą korzystać z planowanego w specustawie Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK.

Będą dostępne dopłaty do kredytów. Jeżeli ktoś ubezpiecza obrót handlowy bądź kontrakt eksportowy, może zgłosić się do KUKE - mówił Borys.

Jak dodał, dla firm transportowych, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, ARP przygotowała możliwość finansowania leasingu z odroczonymi płatnościami.

W PFR mamy instrumenty kapitałowe; jeżeli któryś przedsiębiorca potrzebuje podwyższyć swój kapitał, jesteśmy gotowi, aby działać - dodał Borys.

W ramach sektora bankowego Komisja Nadzoru Finansowego wdrożyła pakiet impulsów nadzorczych. Są to rozwiązania, które mają sektorowi bankowemu umożliwić bądź wprowadzić efektywne wakacje kredytowe, bądź przedłużanie istniejących kredytów obrotowych dla firm - powiedział.

Podkreślił, że rozwiązania te są wprowadzane po to, aby polskie przedsiębiorstwa w tym trudnym okresie miały dostęp do finansowania i nie były pozbawione dostępu do kredytu z dnia na dzień.

Borys poinformował też, że wszystkie rozwiązania niezbędne dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli skorzystać z pomocy, będą dostępne na stronie internetowej PFR. Znajdują się tam też formularze do kontaktu oraz jest uruchomiona specjalna infolinia.