Komisja Europejska proponuje jednakowe środki dla wszystkich krajów Unii, które ograniczają swobodny przepływ osób w związku z pandemią koronawirusa. Chodzi o to, by nie zamykać wewnętrznych granic.

Komisja Europejska chce, żeby były wspólne unijne kody kolorystyczne dla określenia stref skażenia. 

Bruksela proponuje kod zielony, pomarańczowy i czerwony oraz szary - jeżeli brak jest wystarczających informacji. Progi zakażeń, wyznaczające kolor strefy, mają być dla wszystkich krajów takie same. Państwa mają co tydzień informować komisję o poziomie skażenia, a następnie będą otrzymywać odpowiedni kolor. 

Bruksela proponuje także, żeby stosować jednakowe środki dla podróżujących do lub z poszczególnych stref - na przykład, aby osoby powracające z czerwonych stref poddały się 14-dniowej kwarantannie lub przeszły test na Covid-19

Komisja przyznaje, że ostateczna decyzja będzie jednak zależeć od państw członkowskich. 

Opracowanie: