Słowacja jest pierwszym krajem Grupy Wyszehradzkiej, który przedstawił Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, czyli program reform i inwestycji, które będą finansowane z Funduszu Odbudowy po pandemii. Poza Słowacją swoje ostateczne Plany złożyły także: Portugalia, Niemcy, Francja i Hiszpania. Jak przypomina dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska–Borginon, termin przesłania Brukseli ostatecznego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) upływa jutro.

Jutro wszystko się rozstrzygnie. To będzie gorący politycznie dzień - powiedział jeden z rozmówców w Warszawie, odnosząc się do sprawy.

Polsce z tego Funduszu należy się 23 mld euro w dotacjach oraz 34 mld euro pożyczek.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, cytowany przez PAP, zapewniał dzisiaj do południa, że jego ministerstwo zrobi wszystko by wysłać KPO do Brukseli jutro do północy. W piątek Rada Ministrów ma przyjąć Krajowy Plan Odbudowy; umówiliśmy się z Komisją Europejską, że 30 kwietnia złożymy końcowy dokument - mówił Buda. Jednak jak nieoficjalnie ujawnił RMF FM rozmówca w Warszawie - polskie władze czekają jeszcze na pozytywną opinię w sprawie KPO Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Polskie władze twierdzą, że wszystkie żądania samorządowców możliwe do spełnienia zostały spełnione. Przedstawiciel polskich władz poinformował jednak, że "posiedzenie tej Komisji - na wniosek MSWiA - zostało przesunięte z dzisiaj na jutro". 

Bruksela sygnalizuje, że możliwy jest dodatkowy czas, nawet do połowy maja, bo nie wszystkie kraje zdążą do jutra. Jeżeli inne kraje UE będą korzystać z tego dodatkowego czasu, to Polska także go nie zmarnuje - powiedział RMF FM rozmówca w Warszawie. Możliwe więc, że polskie władze będą chciały wykorzystać ten "dodatkowy czas".

Czym są Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy?

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii Covid-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji niemal 60 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

KPO to dokument będący podstawą do gospodarowania środkami z Funduszu Odbudowy. Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Politycy Solidarnej Polski krytykowali projekt unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy od początku, m.in. mechanizm powiązania budżetu z praworządnością; obecnie zwracają uwagę na kwestię pożyczek, z których częściowo ma być finansowany Fundusz. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił m.in. że jego ugrupowanie nie godzi się, żeby "Polska brała odpowiedzialność za długi innych krajów UE np. Grecji".

Opracowanie: