400 euro wynosi we Włoszech kara za złamanie nowych przepisów dotyczących noszenia maseczek. Najważniejsze decyzje podjęte przez Radę Ministrów to nakaz zamknięcia dyskotek i sal tanecznych w całym kraju, a także wymóg noszenia maseczek od godziny 18:00 do 6:00 rano we wszystkich miejscach na otwartej przestrzeni, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego.

Nowe rozporządzenie dotyczy nie tylko miejsc nocnego życia towarzyskiego w rejonie barów, ale wszelkich przestrzeni publicznych takich, jak place, ulice, nadmorskie promenady.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w okólniku rozesłanym do lokalnych władz zaleciło skrupulatne kontrole przestrzegania przepisów. Patrole sił porządkowych mają sprawdzać, czy ludzie w zatłoczonych miejscach na powietrzu mają maseczki i czy zamknięte zostały wszystkie dyskoteki.

Krajowe stowarzyszenie ich właścicieli zapowiedziało, że decyzję o zamknięciu lokali zaskarży do sądu administracyjnego. Będzie domagać się jej uchylenia i natychmiastowego otwarcia dyskotek. Stały się one kozłem ofiarnym. Nie czujemy się odpowiedzialni za zakażenia - stwierdził prezes stowarzyszenia Maurizio Pasca.