Oryginalne dokumenty związane z Katyniem po raz pierwszy udostępniono na stronie internetowej Federalnej Służby Archiwalnej Rosji. Według Rosarchiwu, dokumenty trafiły do internetu na polecenie prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa.

Na stronach rosyjskiego archiwum opublikowano dokumenty z teczki numer 1, tej najdłużej ukrywanej przez władze Związku Radzieckiego; teczki, do której dostęp mieli tylko pierwsi sekretarze partii komunistycznej.

W sumie to siedem zbiorów dokumentów, część z nich jest pisana ręcznie. Wszystkie były ściśle tajne. Wśród nich jest m.in. pismo Ławrientija Berii do Stalina z marca 1940 roku z propozycją rozwiązania sprawy polskich jeńców znajdujących się w obozach jenieckich oraz w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi. Uznaje ona polskich jeńców wojennych za "zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej" i proponuje rozpatrzenie ich sprawy "w szczególnym trybie, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania".

Rosarchiw opublikował również tekst podpisanej przez Stalina decyzji Biura Politycznego WKP(b) nr 144 z 5 marca 1940 roku, akceptującej propozycję Berii. Zamieszczono trzy kopie tego tekstu, zaczerpnięte z różnych archiwaliów.

Są także późniejsze dokumenty jak raport szefa KGB Szelepina dla Chruszczowa z propozycją zniszczenia materiałów dotyczących rozstrzelania polskich oficerów. Są także materiały przygotowane w 1991 roku dla Gorbaczowa .

Nie są to jednak dokumenty nowe i nieznane, jednak teraz zapoznać się z nimi może przeciętny Rosjanin.

"Nie otwierać bez zgody szefa administracji prezydenta ZSRR". Do 25 grudnia 1991 roku prezydentem był Michaił Gorbaczow.

Wiosną 1940 roku funkcjonariusze NKWD na rozkaz Biura Politycznego KC WKP(b) wymordowali w lasach katyńskich ponad 22 tysiące obywateli polskich - jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.