Ponad pół miliona uczniów z prawie 12,6 tys. szkół w całej Polsce zdaje tegoroczny egzamin ósmoklasisty. We wtorek uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzyli się z zadaniami z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek zdawać będą test z języka obcego nowożytnego. Najwięcej osób wybrało język angielski - aż 97,5 proc. zdających.

Tuż po godz. 13, kiedy Centralna Komisja Edukacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne. Chwilę potem zaczniemy rozwiązywać test - odpowiedzi sukcesywnie będziemy prezentować w RMF24.

TUTAJ ZNAJDZIESZ ROZWIĄZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO>>>

TEST ÓSMOKLASISTY. ARKUSZE EGZAMINACYJNE CKE Z JĘZYKA ANGIELKSIEGO. KLIKJNIJ, ABY POBRAĆ PLIK >>>

TRANSKRYPCJA TEKSTÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PLIK >>>

Ile czasu na egzamin z języka obcego?

Egzamin z języka obcego ósmoklasiści rozpoczęli o godzinie 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 90 minut.

Uczniom ze specjalnymi potrzebami (posiadającym orzeczenie ze względu na niepełnosprawność ruchową lub intelektualną lub rozpoznanym jako potrzebujący wsparcia psychologiczno-pedagogicznego) przysługuje dodatkowe 45 minut.

Co mówili po egzaminie z angielskiego ósmoklasiści?

Ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej numer 84 we Wrocławiu, z którymi po egzaminie ósmoklasistów z języka angielskiego, rozmawiał nasz reporter przyznawali, że test był łatwy, tematy proste. Uczniowie musieli m.in. napisać e-mail na temat zniszczonego telefonu.

Dużo słuchania było. To była chyba najtrudniejsza część - mówił jeden z uczniów. To nie był trudny egzamin, w przeciwieństwie do tego co było na próbnym - dodawał inny. Była strona bierna, a tego się nie spodziewam - zaznaczyła z kolei inna z uczennic.

Większość jednak przyznawała, że jest spokojna o wyniki i czuje ulgę, że są już po egzaminie. Trzeba tylko poprawić oceny i tyle - dodawali z uśmiechem.

 

We wtorek ósmoklasiści pisali test z języka polskiegoArkusze CKE i propozycję odpowiedzi znajdziecie TUTAJ>>>

Z kolei w środę uczniowie ósmych klas szkół podstawowych zmagali się z zadaniami z matematyki. Arkusze CKE i propozycje rozwiązań zadań dostępne TUTAJ>>>

Wymagania wobec ósmoklasistów

Wobec uczniów zdających egzamin z języka obcego nowożytnego wymaga się m.in. rozumienia i tworzenia wypowiedzi na poziomie A2/B1.

Oto niektóre ze szczegółowych wymagań egzaminacyjnych wobec zdających egzamin ósmoklasisty. Uczeń zdający egzamin powinien:

  • posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
  • rozumieć proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka,
  • rozumieć proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie),
  • tworzyć krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu),
  • reagować w typowych sytuacjach, m.in. przedstawianie się, wyrażania opinii, składania gratulacji, zapraszania, proszenia o radę,
  • przetwarzać prosty tekst pisemnie,
  • posiadać podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego.

Terminy dodatkowe

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie przystąpi do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - w dniach 13-15 czerwca.

Oto terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

  • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9 - egzamin z j. polskiego,
  • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 9 - egzamin z matematyki,
  • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9 - egzamin z j. obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasistów?

Testy ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 1 lipca 2022 roku. Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych otrzymają 8 lipca.

Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty. Nie ma progu punktowego, który jest konieczny do osiągnięcia podczas testu. Wynik ma jednak znaczenie w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie mogą być sądownie podważone.

Jak liczone są punkty na egzaminie?

Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej (liceum, technikum, szkoła branżowa lub szkołą specjalna).

Liczba punktów do szkoły średniej w połowie składa się z punktów za egzamin, a w drugiej połowie - za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku rywalizacja o miejsca w cieszących się największych zainteresowaniem szkołach ponadpodstawowych będzie utrudniona, ponieważ - w wyniku reform oświaty - w rekrutacji weźmie udział półtora rocznika. Wynika to ze skumulowania liczby uczniów, którzy rozpoczynali swoją edukację w wieku 6 i 7 lat - efekt ten będzie występował jeszcze w kolejnym roku.

Co to jest egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od 2019 roku. Tegoroczny test jest czwartym od reformy edukacji i zakończenia działalności gimnazjów.

Treść zadań testu powstaje na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 roku.