Pokaż Bezpieczny Powrót 2011 na większej mapie

Cmentarz przy ul. Sienkiewicza

Ulica Sienkiewicza

- od ul. Powstańców zamknięcie ruchu kołowego za wyjątkiem inwalidów i mieszkańców posesji

- parkowanie pojazdów - pl. Sejmu Śląskiego, ul. W. Stwosza,

- zalecany objazd ul. Jagiellońską

Cmentarz przy ul. Plebiscytowej

Ulica Plebiscytowa

- istniejący ruch jednokierunkowy od ul. Powstańców do ul. W. Stwosza

- parkowanie pojazdów - lewa strona ul. Plebiscytowej, miejsca postojowe na ul. Czempiela i W. Stwosza

- zalecany objazd ul. W. Stwosza

Cmentarz przy ul. Damrota

Ulica Damrota

-zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka od ul. Powstańców do ul. Przemysłowej

-parkowanie pojazdów - parking przy ul. Przemysłowej, parking przy D.H "Belg", ul. Damrota

-zalecany objazd ul. Przemysłową, ul. Graniczną, ul. Powstańców

Cmentarz przy ul. Brackiej

Ulica Bracka

-zamknięcie dla ruchu kołowego prawego pasa ul. Brackiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Braci Reńców (DTŚ)

-parkowanie pojazdów - ul. Złota, plac przy stacji paliw, ul. Bracka

-zalecany objazd ul. Chorzowską, (DTŚ), os. Tysiąclecia

Cmentarza przy ul. Wróblewskiego

Ulica Wróblewskiego

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej

-parkowanie pojazdów - parking przy cmentarzu, ul. Nowotarska

-zalecany objazd ul. Markiefki, ul. Leopolda

Cmentarz przy ul. Murckowskiej

Ulica Murckowska

- wprowadzenie oznakowania określającego wjazd i wyjazd z parkingu przy cmentarzu

-parkowanie pojazdów - parking przy cmentarzu, Dolina Trzech Stawów

-bez objazdu, utrzymywana płynność ruchu

Cmentarz przy ul. Panewnickiej

Ulica Panewnicka

- zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka od ul. Medyków do ul. Bronisławy i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bronisławy od ul. Panewnickiej do ul. Śląskiej

-parkowanie pojazdów - parking pl. Kościelny, pobliskie ulice

-zalecany objazd ul. Piotrowicka, ul. Śląska, ul. Medyków

Cmentarz przy ul. Cmentarnej

Ulica Cmentarna

- zamknięcie całego odcinka ulicy dla ruchu kołowego

-parkowanie pojazdów - ul. Oswobodzenia

-zalecany objazd ul. Bagienną

Cmentarz przy ul. Gliwickiej

Ulica Gliwicka

- zamknięty prawy pas ruchu (miejsca parkingowe) w ciągu ul. M. Goepert-Meyer w kier. ul. Sądowej

-parkowanie pojazdów - ul. M. Goepret-Meyer, ul. Gliwicka, ul. Ondraszka

-zalecany objazd ul. Bocheńskiego, Chorzowska, DTŚ

Cmentarz przy ul. Armii Krajowej

-parkowanie pojazdów przy ulicach Bażantów i Głuszców.