Nowa odsłona głośnej sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego domaga się przywrócenia go do pracy i niezwłocznego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który Juszczyszyna zawiesił. Właśnie podjęta została uchwała w tej sprawie.


Ponad tydzień temu, nawiązując do wyroku wydanego kilka dni wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, sędzia Paweł Juszczyszyn zwrócił się do Kancelarii Sejmu o ujawnienie list poparcia dla kandydatów do tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa - czego Kancelaria od miesięcy, mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, odmawia.

Wkrótce potem sędzia został przez prezesa Macieja Nawackiego zawieszony.

Teraz Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego podjęło uchwałę, w której domaga się m.in. przywrócenia Pawła Juszczyszyna do pracy i odwołania Macieja Nawackiego z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Lista żądań jest jednak znacznie dłuższa.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Olsztyńskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. dostępna jest tutaj. 

W rozmowie z dziennikarzami postanowienia uchwały przedstawił sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafał Jerga:

Cytat

My, sędziowie Okręgu Olsztyńskiego, żądamy: przywrócenia niezależnego od wpływów polityków Trybunału Konstytucyjnego; wprowadzenia zgodnej z konstytucją sędziowskiej reprezentacji w KRS; uchylenia skrajnie upolitycznionego systemu dyscyplinowania sędziów; wprowadzenia demokratycznego systemu wyboru władz sądów bez udziału czynnika politycznego; natychmiastowego odwołania rzeczników dyscyplinarnych: Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika; natychmiastowego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który odsuwając sędziego Pawła Juszczyszyna od czynności sędziowskich, sprzeniewierzył się rocie ślubowania sędziowskiego; natychmiastowego przywrócenia do pełnienia czynności służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.
Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafał Jerga

Zażądał ujawnienia (pilnie skrywanych) list poparcia do nowej KRS. Został zawieszony, ma postępowanie dyscyplinarne

Sędzia Paweł Juszczyszyn zażądał ujawnienia list poparcia dla kandydatów do nowej KRS, rozpoznając sprawę w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Spór dotyczył zapłaty z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego przeciwko Joannie S. Wyrok w tej sprawie w pierwszej instancji wydał sąd w Lidzbarku Warmińskim - a orzekał tam sędzia, którego kandydatura przekazana została prezydentowi przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa.

Rozpoznając apelację, Paweł Juszczyszyn uznał, że konieczne jest rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji.

Juszczyszyn odwoływał się w tej kwestii do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, który poddał w wątpliwość niezależność nowej KRS od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

PRZECZYTAJ: TSUE wydał wyrok ws. niezawisłości Izby Dyscyplinarnej SN. Co oznacza? >>>>

Wkrótce potem Paweł Juszczyszyn został odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego, dokąd delegowany był z sądu rejonowego.

W ostatni piątek natomiast prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki wydał zarządzenie, na mocy którego ze skutkiem natychmiastowym zawiesił sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków na miesiąc.

Co więcej, tego samego dnia rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował, że przeciwko Pawłowi Juszczyszynowi wszczęto w czwartek postępowanie dyscyplinarne.

Zdaniem rzecznika, Juszczyszyn m.in. uchybił godności urzędu sędziego.

Tysiące ludzi na ulicach. Demonstrowali w obronie niezależności sądów

W efekcie tych wydarzeń w niedzielę na ulicach wielu polskich miast odbyły się demonstracje w obronie niezawisłości sędziów. Tysiące manifestantów protestowały m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie.