Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki wydał zarządzenie zawieszające na miesiąc ze skutkiem natychmiastowym sędziego Pawła Juszczyszyna. Nawacki jest członkiem nowej Krajowej Rady Sądownictwa i to wobec niego stawiane były pytania dotyczące podpisów złożonych pod jego kandydaturą.

Sędzia Juszczyszyn wcześniej usłyszał zarzuty rzecznika dyscypliny. Cofnięto mu też delegację do Sądu Okręgowego w Olsztynie, po tym jak zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia pod kandydaturami do KRS.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki wydał w piątek zarządzenie, na mocy którego ze skutkiem natychmiastowym zawiesił sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków na miesiąc. Zarządzenie zostało wydane ze skutkiem natychmiastowym - powiedział prezes Nawacki. Dodał, że swoją decyzję oparł na art. 130 Ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Decyzja Nawackiego jest niezaskarżalna

Prezes Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na  miesiąc, bo tylko na taki czas może zawiesić sędziego prezes sądu. Zarządzenie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie będzie teraz przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia, czy nie.

Decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie jest niezaskarżalna.

W czasie zawieszenia przez prezesa sądu sędzia Paweł Juszczyszyn otrzyma pełne wynagrodzenie.

Moja decyzja oznacza, że sędzia ma się powstrzymać od wszelkich czynności w sądzie rejonowym i okręgowym - wyjaśnił Nawacki. Pytany, co w związku z tym stanie się ze sprawami, które Paweł Juszczyszyn miał dokończyć w Sądzie Okręgowym, prezes Nawacki powiedział, że "jest to w gestii Sądu Okręgowego".

Prezes Nawacki pytany, czy osobiście przekazał sędziemu Juszczyszynowi swoją decyzję, powiedział, że dostarczy ją sędziemu pracownik sądu. Nie jest to nic dziwnego, taka jest procedura - powiedział sędzia Nawacki.

"Sędzia nie był w żaden sposób źle traktowany"

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki jest członkiem nowej KRS. Sędzia Paweł Juszczyszyn w prowadzonej przez siebie sprawie cywilnej zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do nowej KRS. Nawacki pytany przez PAP, czy w jego ocenie decyzja sędziego Juszczyszyna miała wymiar personalny i wycelowany w niego, odpowiedział, że nie sądzi.

Sędzia Paweł J. był normalnie traktowany w sądzie, korzystał z delegacji do innych sądów, zasiadał w komisji na egzamin radcowski, nie był w żaden sposób źle traktowany - zapewnił sędzia Nawacki. Prezes sądu w Olsztynie podkreślił, że w związku z zarzutami i postępowaniem w Izbie Dyscyplinarnej SN "celowo używa skrótu nazwiska sędziego, a nie pełnych personaliów".

Mazur: Zawieszenia sędziego Juszczyszyna przez Nawackiego tworzy nieszczęśliwy kontekst

Zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna przez Macieja Nawackiego tworzy nieszczęśliwy kontekst, lepiej gdyby zdecydował o tym wiceprezes Sądu Rejonowego - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim szef nowej Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur. Według niego odsunęłoby to zarzuty o konflikcie interesów Macieja Nawackiego.

Leszek Mazur przyznaje, że poruszy tę sprawę na najbliższym posiedzeniu prezydium KRS. Nie należy się jednak spodziewać, że ujmie się za Juszczyszynem, bo Mazur krytycznie ocenia działalność sędziego. Powstanie jakiś mechanizm quasi-lustracyjny, czy prowadzący do segregowania sędziów - mówi Leszek Mazur.

Rzeczniczka olsztyńskiego sądu: W mocy pozostaje postanowienie sędziego o żądaniu z Kancelarii Sejmu list poparcia do KRS

Kopia zarządzenia prezesa SO trafiła do IX Wydziału Cywilnego o godzinie 13.30 - mówi Onetowi rzeczniczka olsztyńskiego SO Agnieszka Żegarska. Zarządzenie dotyczy natychmiastowej przerwy w wykonywaniu obowiązków służbowych przez sędziego Juszczyszyna w okresie od 29 listopada do 29 grudnia. Jednak prezes wydziału, w którym orzeka sędzia Juszczyszyn jest dziś nieobecny, więc decyzję dotyczącą tego, co stanie się z pozostałymi sprawami, które prowadził sędzia Juszczyszyn, zapadnie dopiero w poniedziałek - podkreśla.

Sędzia Żegarska zaznacza, że w mocy pozostaje prawomocne postanowienie sędziego Juszczyszyna o żądaniu z Kancelarii Sejmu list poparcia do KRS. To jest prawomocne postanowienie, które nie podlega zaskarżeniu. Mamy informację, że Kancelaria odebrała jego odpis 26 listopada - wyjaśnia rzeczniczka olsztyńskiego SO. Od tego dnia Kancelaria Sejmu ma siedem dni na wykonanie postanowienia sądu i jest to termin ciągły. To oznacza, że na przesłanie lub nadanie na poczcie dokumentów, których zażądał sąd Kancelaria Sejmu ma czas do wtorku, czyli do 3 grudnia - mówi.


Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego

Sędzia Juszczyszyn zażądał list poparcia do nowej KRS, rozpoznając sprawę w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Olsztynie. Spór, który rozstrzygał, dotyczył zapłaty z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych (rodzaj zamkniętego funduszu inwestycyjnego - PAP) przeciwko Joannie S. Wyrok w tej sprawie w pierwszej instancji wydał sąd w Lidzbarku Warmińskim, a orzekał tam sędzia, którego kandydatura przekazana prezydentowi została wyłoniona przez nową KRS.

W piątkowym komunikacie rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab poinformował, że przeciwko sędziemu Juszczyszynowi wszczęto w czwartek postępowanie dyscyplinarne. Jego zdaniem, sędzia ten uchybił godności urzędu, "przyznając sobie kompetencję do oceny prawidłowości, w tym legalności, wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, a przez to przyznając sobie kompetencję do oceny prawidłowości, w tym legalności, wykonywania przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej prerogatywy powoływania sędziów". Jak dodał, w ten sposób sędzia działał na szkodę interesu publicznego "wyrażającego się w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości".

Kolejny postawiony sędziemu zarzut dotyczy przedstawienia przedstawicielom mediów twierdzeń i ocen związanych z pełnionym urzędem, a dotyczących delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i odwołania z delegowania, które zostały następnie opublikowane, wbrew normie z art. 89 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dodatkowo sędziemu przedstawiono dwa zarzuty popełnienia deliktów dyscyplinarnych dotyczących podania nieprawdy co do okoliczności faktycznych złożonych wniosków o wyłączenie go od udziału w dwóch postępowaniach karnych. Jak wskazano, ze względu na to, że jeden z zarzutów dyscyplinarnych stanowi o jednoczesnym wyczerpaniu znamion ściganego z urzędu przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego, właściwa do rozpoznania sprawy w I instancji będzie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.Minister Ziobro odwołał Juszczyszyna z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego

Po tym, gdy zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Juszczyszyn został odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego z sądu rejonowego.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie uzasadniło powodów cofnięcia delegacji Juszczyszynowi. Resort podał jedynie podstawę prawną swojej decyzji - art. 70 ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi o tym, że MS w każdej chwili może cofnąć sędziemu delegację.

We wtorkowym oświadczeniu Juszczyszyn podkreślił, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla niego ważniejsze od jego sytuacji zawodowejSędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie - powiedział sędzia.

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie popiera Juszczyszyna

Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie w pełni popiera wyrażony przez sędziego Pawła Juszczyszyna pogląd, iż prawo stron do rzetelnego procesu jest ważniejsze od sytuacji zawodowej sędziego. Uchwałę tej treści podjęła Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie.

ORA w Olsztynie popiera także apel skierowany przez sędziego Pawła Juszczyszyna do koleżanek i kolegów sędziów, "aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie".

Zdaniem olsztyńskiej ORA, "każdy organ państwa i każdy obywatel powinien szanować wyrażoną w art. 172 Konstytucji RP zasadę, że ‘Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz’ oraz wynikającą z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP zasadę, że ‘Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom’".