Podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sportu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, uwzględniając kompetencje prezydenta, dlatego że decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a te przyjmuje Sejm - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W związku z planowanym na czwartek posiedzeniem (trzech izb- PAP) Sądu Najwyższego i z tym, co planuje pani prezes (Małgorzata) Gersdorf, w poczuciu odpowiedzialności za losy państwa i za prawo, jakie stanowimy w Sejmie, podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, uwzględniając kompetencje pana prezydenta, dlatego że decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm, natomiast to, co planuje zrobić w czwartek pani I prezes SN jest podważeniem naszego prawa, wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym także podważenia kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów - poinformowała podczas środowej konferencji prasowej Elżbieta Witek.

Elżbieta Witek podkreśliła, że wniosek jest skierowany "w poczuciu odpowiedzialności za państwo". To nie jest fanaberia, to nie jest "widzimisię", to jest sprawa bardzo poważna i uznałam, że mam jako marszałek obowiązek zapytać TK, jak to w końcu jest, czy Sejm ma prawo podejmować ustawy ws. organizacji sądów, tak jak to mówi TK, czy też nie - mówiła Witek.

Jeżeli TK podejmie się tej sprawy, to to wstrzymuje czwartkowe posiedzenie (trzech izb) SN i wydanie decyzji - podkreśliła Witek.

Zdaniem rzecznika SN Michała Laskowskiego “nic nie wskazuje na to, by posiedzenie trzech izb SN miało się nie odbyć".

Biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego potwierdziło, że wpłynął wniosek marszałek Sejmu. Prezes TK Julia Przyłębska wyda w dniu dzisiejszym oświadczenie w tej sprawie - poinformowało biuro prasowe Trybunału. 

W ubiegłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez obecną KRS. Jak mówił rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, "pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch Izb SN". Posiedzenie trzech Izb SN wyznaczono na 23 stycznia o godz. 11.