Trzy izby Sądu Najwyższego - na wniosek pierwszej prezes tej instytucji - mają rozstrzygnąć spór w sprawie sędziów wyłonionych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie w związku z rozbieżnościami w orzeczeniach sądów.

Trzy izby Sądu Najwyższego - na wniosek pierwszej prezes tej instytucji  - mają rozstrzygnąć spór w sprawie sędziów wyłonionych na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie w związku z rozbieżnościami w orzeczeniach sądów.
Przewodniczący zespołu, poseł KO Piotr Zientarski (L) i I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf (P) /Rafał Guz /PAP

Rzecznik SN sędzia Michał Laskowski poinformował, że w związku z rozbieżnościami w wykładni przepisów prezes Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem izbom SN: Cywilnej, Karnej i Pracy. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik SN wskazał, że "pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch izb SN" - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Posiedzenie trzech izb wyznaczono na 23 stycznia.

Wniosek o usunięcie rozbieżności w orzecznictwie nie dotyczy kwestii samego powoływania na stanowisko sędziego przez Prezydenta RP, lecz ma na celu zabezpieczenie prawidłowego biegu procesu sądowego i ważności orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne, wojskowe oraz przez Sąd Najwyższy - głosi oświadczenie prezes Gersdorf. Jak wskazała, "wątpliwości (...) znajdują również swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych, które kierują do SN we właściwym trybie zagadnienia prawne sprowadzające się do konieczności udzielania odpowiedzi na pytania tożsame z pytaniami zawartymi we wniosku złożonym przez I prezesa SN o usunięcie rozbieżności w orzecznictwie".

Całe oświadczenie Małgorzaty Gersdorf dostępne jest tutaj