Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wzywa do obrony praworządności i niezależności sędziowskiej. Jako kraje, w których dochodzi do łamania tych zasad, Dunja Mijatović wymienia Węgry, Polskę, Rumunię i Włochy.

opublikowanym na stronach Rady Europy stanowisku Mijatović alarmuje w odniesieniu do Polski, że przeforsowane w ostatnich latach przez obóz Prawa i Sprawiedliwości reformy dot. sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego naruszyły zasady niezależności sędziowskiej.

Komisarz wytyka również rządowi PiS finansowaną ze środków publicznych kampanię billboardową szkalującą sędziów i publiczne wypowiedzi polityków uderzające w to środowisko.

Zdaniem Mijatović, Rada Europy i jej organy, takie jak Komisja Wenecka, powinny częściej przeprowadzać kontrole przestrzegania zasad praworządności w krajach członkowskich.

Według niej, do tej pory takie kontrole były przeprowadzane zbyt rzadko, a instytucje europejskie zwlekały z egzekwowaniem zasad państwa prawa.

W opublikowanym stanowisku Komisarz Praw Człowieka RE apeluje również, by wszelkie reformy dot. wymiaru sprawiedliwości były konsultowane z sędziami, i podkreśla, że trzeba zapewnić im prawo udziału w publicznej debacie w tych kwestiach.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Był gotów ujawnić szczegóły afery hejterskiej, nieoczekiwanie zniknął. Tomasz Skory o sprawie sędziego Cichockiego >>>>


Opracowanie: