Posłowie PiS Beata Kempa i Andrzej Dera zawarli w załączniku do zdania odrębnego do raportu z prac hazardowej komisji śledczej zawiadomienie do prokuratury, w którym są zarzuty wobec premiera Donalda Tuska i szefa jego kancelarii Tomasza Arabskiego.

Posłowie PiS zarzucają premierowi i szefowi jego kancelarii, że dopuścili się przestępstwa nadużycia władzy poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. W uzasadnieniu do zawiadomienia podkreślili, że szef kancelarii premiera mimo braku kompetencji (podstawy prawnej) wydał zarządzenie dotyczące zadań osób zajmujących kierownicza stanowiska państwowe w KPRM.

Chodzi o uprawnienia, jakie Arabski przyznał sekretarzowi Kolegium ds. Służb Specjalnych Jackowi Cichockiemu. Szef KPRM w swoim zarządzeniu napisał, że Cichocki wykonuje w szczególności zadania związane z realizowanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów kompetencjami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi nadzoru i koordynacji działalności ABW, AW, CBA, SKW i SWW. Zdaniem posłów PiS, nie miał on do tego prawa.

Posłowie zwrócili uwagę, że takie działanie było w pewnym sensie wypełnieniem "luki", wynikającej z braku stosownych regulacji, których wydanie było obowiązkiem premiera Donalda Tuska.