Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed wezbraniami wody z przekroczeniem stanów alarmowych w rzekach w południowo-zachodniej części kraju. W Polsce północno-wschodniej i centralnej obowiązują natomiast alerty przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia wydano dla zlewni Baryczy, gdzie w związku ze spływem wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody. Stany alarmowe mogą zostać przekroczone w Korzeńsku na Orli i w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy.

W dalszym ciągu obowiązują również alerty drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, głównie w Polsce północno-wschodniej i centralnej. Tam w związku z opadami deszczu, które lokalnie mogą być intensywne, synoptycy przewidują wzrosty poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych. 

IMGW ostrzegł ponadto, że na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego - najwyższego stopnia - informują o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. Natomiast ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia informują o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. 

Dowiedz się więcej: Co oznaczają ostrzeżenia hydrologiczne? Rzecznik IMGW wyjaśnia