W ostatnich dniach coraz częściej przy sprawdzaniu prognozy pogody czytamy o ostrzeżeniach hydrologicznych. Co one właściwie oznaczają, ile mają stopni i kiedy sytuacja robi się naprawdę niebezpieczna? Te i wiele innych kwestii wyjaśnił podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM z Grzegorz Walijewski rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niektórych rejonach Polski, zwłaszcza na północy i w centrum, panuje bardzo trudna sytuacja hydrologiczna. Podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM omówił ją Grzegorz Walijewski rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Hydrolog wskazał, że obecnie z największym zagrożeniem wystąpienia powodzi muszą liczyć się mieszkańcy północnych i północno-wschodnich rejonów kraju. 

Niebezpieczna sytuacja panuje także w centrum kraju. Mowa o Wiśle na odcinku pomiędzy ujściem Narwi do Włocławka. Tutaj zator lodowy powoduje podpiętrzenia stanu wody powyżej stanu alarmowego. Jeżeli do tego dojdzie woda roztopowa, to naprawdę ta mieszanka jest bardzo niebezpieczna. I dlatego tam są wydane ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia - podkreślił Walijewski. 

Co zatem oznaczają ostrzeżenia hydrologiczne? 

"To informacje na temat wystąpienia lub możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk hydrologicznych, które są przekazywane do właściwych organów administracji państwowej" - mówi najprostsza definicja IMGW. 

Ostrzeżenia hydrologiczne wydawane są w 3-stopniowej skali, maksymalnie 2 dni wcześniej. 

Ostrzeżenia hydrologiczne mają trzy stopnie - pierwszy, drugi, trzeci. Drugi to jest pomarańczowy kolor, trzeci to jest czerwony. Kiedy mamy drugi stopień, wówczas prognozujemy, że będziemy mieli na rzekach przekroczone stany ostrzegawcze. Natomiast czerwony to już alarmowe. To znaczy, że już jest naprawdę niebezpiecznie i wtedy często gminy wprowadzają pogotowia przeciwpowodziowe. W niektórych miejscach, jeżeli nie ma wałów, to może woda wylać i po prostu wyjść ze swojego koryta - tłumaczy Grzegorz Walijewski. 

Sprawdź najnowszą prognozę pogody: Nawet 17 stopni. "Wiosna wyciągnęła pazury!"

Trzy stopnie ostrzeżeń hydrologicznych: 

 • 1 stopień (najniższy) - informuje o gwałtownych wzrostach stanów wody bez przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych;
 • 2 stopień (średni) - informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych;
 • 3 stopień (najwyższy) - informuje o wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych. 

Kiedy wydawane są ostrzeżenia hydrologiczne? 

 • w normalnym stanie hydrologicznym - raz na dzień, w ciągu dwóch godzin po aktualizacji; 
 • w stanie zagrożenia hydrologicznego - co 6 godzin, w ciągu dwóch godzin po ich aktualizacji; 
 • w stanie alarmu hydrologicznego - co 3 godziny, w ciągu godziny po ich aktualizacji.

Stan zagrożenia hydrologicznego to, jak pisze IMGW, "zagrożenie wystąpieniem lub wystąpienie co najmniej jednej z następujących sytuacji": 

 • przekroczenie stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na wodowskazach, w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną; 
 • wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu PSHM, powodującego przekroczenie stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie; 
 • wystąpienie niebezpiecznego opadu; 
 • wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza. 

Stan alarmu hydrologicznego, jak informuje IMGW, jest ogłaszany w następujących sytuacjach: 

 • przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej zlewni, monitorowanej przez podstawową sieć pomiarowo- obserwacyjną PSHM; 
 • wystąpienie zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej PSHM powodującego przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie; 
 • wystąpienie niebezpiecznego opadu; 
 • wystąpienie na morzu, w zatokach i zalewach bardzo silnego lub sztormowego wiatru od strony morza.