Znamy 28 nazwisk kandydatów i nazwy podmiotów zgłaszających kandydatury na ławników Sądu Najwyższego. Przyjmowanie kandydatur w naborze uzupełniającym na 25 miejsc ławników zostało zamknięte w poniedziałek o 16:00. Kolejnym krokiem w procedurze ich wyboru ocena przez senacką komisję.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ma wskazać marszałkowi Senatu kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne. Przedstawi następnie projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych, po czym Senat będzie musiał podjąć odpowiednią uchwałę.

W wypadku pozostałych "w grze" kandydatów marszałek Senatu zwróci się do Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji o kandydatach, po czym przekaże ją do komisji. Ta z kolei będzie zobowiązana do sformułowania opinii o kandydatach w oparciu o posiadane dokumenty oraz - w razie potrzeby - przeprowadzonych przesłuchaniach kandydatów.

Ostatecznie wyboru ławników dokonuje Senat. Prawdopodobnie nastąpi to w kwietniu.

Z Kancelarii Senatu otrzymaliśmy właśnie pierwsze informacje o kandydatach i zgłaszających ich organizacjach, stowarzyszeniach i instytucjach. Przynajmniej kilka z nich zwraca uwagę niebanalnymi rekomendacjami. Oto kandydatury:

1.         Borkowska Katarzyna Monika - zgłoszona przez Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Kultury NSZZ "Solidarność" Powiatu Sieradzkiego z siedzibą w Sieradzu,

2.         Górski Michał Jerzy - zgłoszony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę serce" z siedzibą w Łodzi,

3.         Gutowski Bogdan Marian - zgłoszony przez Stowarzyszenie "Forum Rad Dzielnic" z siedzibą w Gdańsku,

4.         Jarząbek Jolanta Małgorzata - zgłoszona przez Wspólnotę "Wiara i Światło" przy Parafii św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Ostródzie,

5.         Jeż Radosław Tomasz - zgłoszony przez grupę obywateli,

6.         Kaczmarek Agnieszka Ewa - zgłoszona przez grupę obywateli,

7.         Kosek Adam - zgłoszony przez Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych, sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

8.        Kotynia Łukasz Jan - zgłoszony przez grupę obywateli,

9.         Królikowski Jan - zgłoszony przez "Fundację życie" z siedzibą w Łodzi,

10.       Kuligowski Michał Jerzy - zgłoszony przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Kultury i Rzemiosł Dawnych "WICI" z siedzibą w Bełchatowie,

11.       Lesień Stanisław Michał - zgłoszony przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia w Pleszewie,

12.       Lichy Anna Dorota - zgłoszona przez Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu z siedzibą w Bielsku-Białej,

13.       Makuch Bożena Cecylia - zgłoszona przez "Trybunał Narodowy" z siedzibą w Jeleniej Górze,

14.       Mazur Elżbieta - zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podominikańskiego w Klimontowie "Wspólne Dobro",

15.       Popowicz Marek Bronisław - zgłoszony przez Fundację "KupFranki.org" z siedzibą w Poznaniu,

16.       Raczyński Grzegorz - zgłoszony przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Naszym Dzieciom" z siedzibą w Brzezinach,

17.       Rebisz-Wojtala Joanna - zgłoszona przez Stowarzyszenie "Kontra" Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Sielec z siedzibą w Sosnowcu,

18.       Sakowska Barbara Monika - zgłoszona przez Fundację NIKA z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie,

19.       Sopata Arkadiusz Janusz - zgłoszony przez Powiatowe Porozumienie Obywatelskie z siedzibą w Bełchatowie,

20.      Swaczyna Grzegorz - zgłoszony przez grupę obywateli,

21.       Szczepaniak Waldemar Zbigniew - zgłoszony przez grupę obywateli,

22.      Szymański Dariusz - zgłoszony przez Radę OPZZ województwa zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie,

23.      Tomaszek Kazimierz - zgłoszony przez Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich z siedzibą w Milówce,

24.      Totleben Marek Józef - zgłoszony przez Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe z siedzibą w Grudziądzu,

25.       Wilczyński Mariusz Grzegorz - zgłoszony przez Stowarzyszenie "Ostrów Biega" z siedzibą  Komorowo k. Ostrowi Mazowieckiej,

26.      Wiński Grzegorz Marcin - zgłoszony przez Fundację św. Jana Pawła II z siedzibą w miejscowości Okopy-Kolonia, gm. Dorohusk,

27.       Wiszniewska Magdalena Maria - zgłoszona przez Pomorskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Uśmiech dziecka" z siedzibą w Gdańsku,

28.      Wołodkiewicz Jarosław - zgłoszony przez grupę obywateli.

Opracowanie: