Niefortunnie rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na buty dla biednych dzieci w Pyrzycach. Dopiero po tygodniu pracownicy pomocy społecznej zorientowali się, że podali... zły numer konta, na które miały trafiać datki.

Urzędnicy zorientowali się, że na plakatach jest niefortunny błąd, bo zaintrygowało ich, że na koncie nie odnotowano żadnej wpłaty, choć chęć pomocy zadeklarowało kilka osób - między innymi pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej. Okazało się, że na plakatach i ulotkach akcji wpisano numer zupełnie innego konta. Na szczęście ono również należy do OPS-u w Pyrzycach. Pieniądze jednak nigdy nie powinny tam trafić, ponieważ zgoda na rozpoczęcie zbiórki dotyczyła tylko specjalnie na ten cel otwartego rachunku.

Kiedy pomyłka wyszła na jaw, okazało się, że na koncie, które zostało błędnie podane w informacji przekazywanej darczyńcom, jest prawie 200 złotych od osób chcących wspomóc przed zimą biedne dzieci. Cała kwota została już wpłacona na właściwy rachunek.

Akcja trwa nadal, a do jej wsparcia zachęcają afisze z już poprawionymi danymi.