Sejm zajmie się dziś projektem przyszłorocznego budżetu. Trzeba w nim znaleźć między innymi pieniądze na sfinansowanie zapowiadanego przez rząd programu 500 zł na dziecko. Już jednak wiadomo, że zaplanowane nowe działania podatkowe przynoszą zbyt małe wpływy.

Pierwszy problem dotyczy nowego podatku od supermarketów - zauważa dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda. Jeszcze w listopadzie ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości przewidywali, że przyniesie on od 3 do 3,5 mld zł. Z projektu budżetu wynika, że to będą jednak tylko 2 mld, a i sam podatek jest niepewny. Nie ma nawet projektu ustawy, bo poprzedni trafił do kosza.

Okazuje się także, że minister finansów Paweł Szałamacha, wbrew zapowiedziom, nie znalazł jeszcze sposobu uszczelnienie podatku VAT. Wpływy w przyszłorocznym budżecie są wyższe od tegorocznych tylko o 300 mln zł. Zamiast tego rząd - również wbrew obietnicom wyborczym - utrzymał podatek od miedzi, czyli od spółki KGHM, który ma przynieść 1,5 mld zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,7 mld zł, a wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., średnioroczna inflacja - 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,8 proc. PKB. W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313 mld 788 mln 526 tys. zł i wydatki w wysokości 368 mld 528 mln 526 tys. zł. W wydatkach uwzględniono zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

Posłowie zajmą się również ponownie propozycją PiS wprowadzenia tzw. podatku bankowego, którego stawka podatku w przypadku banków ma wynosić 0,0325 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku. Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu zaakceptowane zostały poprawki posłów PiS, które zrównują stawkę podatku dla banków i ubezpieczycieli oraz obejmują podatkiem także firmy pożyczkowe. Podatek od niektórych instytucji finansowych ma obowiązywać już od lutego przyszłego roku.

(bs)