W tym roku akademickim nawet 7 z 18 uniwersytetów może stracić swój status - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Powód? Część uczelni nie będzie spełniać wymogów ustawowych, jakie wiążą się z używaniem nazwy uniwersytet, politechnika czy akademia.

W praktyce może się więc zdarzyć, że studenci, którzy dostali się w tym roku i rozpoczęli studia na uniwersytecie, ukończą np. akademię lub uniwersytet przyrodniczy - zauważa gazeta.

Chodzi o konieczność ujednolicenia nazewnictwa uczelni, co przewidują uchwalone w 2005 roku przepisy, które teraz mają być realizowane. Swoje tradycyjne nazwy stracić mogą np. Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Możliwe jednak, iż uczelnie otrzymają dwa dodatkowe lata na dostosowanie się do wymogów ustawowych - pociesza w publikacji "Dziennik Gazeta Prawna".