W podkarpackiej miejscowości Dąbrowa drogi utwardzono ... odpadami przemysłowymi. Kilkaset ton pyłu, za zgodą poprzedniego zarządu gminy Świlcza, wylądowało tuż przy polach uprawnych.

Według ekspertyz, pył miał być nieszkodliwy dla zdrowia mieszkańców wsi. Niestety, okazał się niszczycielski dla upraw oraz jakości wód gruntowych. Sprawą zajął się reporter RMF Piotr Stabryła. Posłuchaj:

Foto: Archiwum RMF

18:25