Chińscy naukowcy z Uniwersytetu w Szanghaju odkryli, w jaki sposób uległą mysz można zmienić w dominującą. I odwrotnie. Wyniki ich badań, opublikowane w najnowszym numerze czasopisma "Science" pokazują, że wystarczy w tym celu zmienić intensywność sygnałów elektrycznych w ich mózgu. Można tego dokonać przy pomocy odpowiednich genów.

Chińczycy twierdzą, że to, czy mysz jest uległa, czy dominująca zależy od siły impulsów elektrycznych w mózgu, dokładnie w jego przyśrodkowej korze przedczołowej (mPFC), rejonie odpowiedzialnym za emocje i podejmowanie decyzji. Potwierdzono to w czasie eksperymentów, które doprowadziły do zauważalnej zmiany zachowania gryzoni.

W trakcie doświadczenia myszy wpuszczano parami z dwóch stron do przezroczystej tuby. Po spotkaniu w środku, te bardziej uległe, zaczynały się wycofywać. Niektórym zwierzętom wszczepiano potem wirusy z wbudowanym genem GluR4, który wzmacnia przewodzenie impulsów elektrycznych w neuronach obszaru mPFC. Po takiej terapii uległe myszy zaczynały dominować. Inne zwierzęta poddano modyfikacji z wykorzystaniem wirusów zawierających gen R4Ct, osłabiający przewodzenie impulsów. Dominujące myszy z tej grupy straciły pewność siebie i zaczęły ustępować. Naukowcy przypuszczają, że silniejsze impulsy elektryczne w obszarze przyśrodkowej kory przedczołowej pomagają zwierzętom zachować lepsza kontrolę nad swoimi emocjami, co prawdopodobnie daje im przewagę.

Te prace mogą pomóc zrozumieć przyczyny niektórych zachowań także u człowieka, choć dominacja i wysoki status społeczny jest u nas odbiciem znacznie większej liczby czynników, między innymi wykształcenia, zamożności, czy pochodzenia. Naukowcy liczą, że będzie można także ocenić wpływ intensywności impulsów elektrycznych na stany lękowe, motywację, czy uzależnienia. Gorzej, jeśli ktoś postanowi użyć tej wiedzy, by nami manipulować. Prędzej, czy później i takie pomysły na pewno się pojawią.