Nie wszyscy cieszą się z nadejścia roku 2007. We francuskim mieście Nantes w sylwestrową noc demonstrowali jego przeciwnicy. Wezwali rządy i Narody Zjednoczone do powstrzymania ciągłego upływu czasu. Tuż po północy zaczęli domagać się powstrzymania nadejścia roku 2008.