Jeszcze tylko tydzień pozostał na złożenie podania przez osoby niewidome, które chciałyby starać się o dotację na zakup specjalnego komputera, umożliwiającego samodzielne czytanie druku.

Wiele osób zapewne marzy o tym aby mieć takie urządzenie, tym bardziej -że od roku jest dostępne na naszym rynku.

Auto-lektor - to po prostu komputer zintegrowany wraz ze skanerem we wspólnej metalowej obudowie. Pozwala on przeczytać każdy tekst drukowany, bez względu na to czy jest to gazeta, książka czy też list na dyskietce. Komputer testował nasz reporter - Adam Grzesik:

Dodajmy że Auto-lektor kosztuje 16 900 złotych. Jednak jeśli zdążymy do końca maja napisać podanie do wojewódzkich ośrodków PFRON, otrzymamy zwrot nawet 70 procent tej sumy. Dodatkowo - 26 procent może pokryć warszawska Fundacja: Praca dla Niewidomych.

W sumie - Auto-lektora można kupić już za ....700 złotych. O komputer mogą się starać pracujący niewidomi z I i II grupą inwalidzką oraz niewidoma młodzież.

Wiadomości RMF FM 02:45