Jak udało się ustalić włoskim naukowcom, jedna i ta sama komórka może produkować krew oraz materiał, z którego zbudowane są żyły. Komórkę tę odkryła grupa naukowców pod kierownictwem profesora Peschle, która prowadziła badania zarówno w Rzymie jak i w Filadelfii. Dziś po raz pierwszy Włosi przedstawili wyniki swych badań.

Po raz pierwszy udało się wyodrębnić komórkę, która ma tę podwójną zdolność. Może z niej powstać krew i mogą z niej powstać żyły. Komórka jest po prostu zdolna tworzyć różnego rodzaju tkanki. U osób dorosłych takie komórki są rzadkością i trudno je wyodrębnić a jednak istnieją. I właśnie odkryli je włoscy naukowcy. Komórka matka krwi i żył nazywa się emoangioblasto i fakt, że udało się ją wyodrębnić jest ogromnym krokiem naprzód w medycynie. Gdyby udało się ją hodować lub modyfikować genetycznie pozwoliłoby to w przyszłości leczyć poważne choroby serca i naczyń krwionośnych. Można by regenerować zepsute tkanki albo stymulować tworzenie nowych żył. Profesor Peschle wierzy, że w przyszłości będzie można regenerować nawet zepsuty mięsień sercowy. Naukowcy twierdzą też, że są blisko odkrycia komórki uniwersalnej, z której może powstać każda tkanka i organ.

21:40