Naukowcy podejrzewają, że zwierzęce mieszańce pojawiły się w polskich lasach - informuje "Dziennik Polski". Starają się rozstrzygnąć, czy w lasach na północy Polski pojawiły się osobniki będące skrzyżowaniem psa z wilkiem.

Mogą o tym świadczyć obserwacje leśników. Gdyby potwierdziły się ich przypuszczenia - z punktu widzenia biologii to możliwe - mielibyśmy problem, trudno bowiem przewidzieć zachowanie wynaturzonego genetycznie mieszańca wobec ludzi. Na pewno zaś byłoby to zagrożenie dla wilka, jako gatunku znajdującego się w Polsce pod ochroną.

Niepokój wzbudziły dwa wilki, które w Gościnie pod Kołobrzegiem przyłączyły się do sfory bezdomnych psów. To rzadki przypadek, bowiem wilki nie tolerują psów.

Na razie trudno rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z hybrydami, czyli skrzyżowaniem psa z wilkiem. Musimy pobrać materiał genetyczny z odchodów, a to będzie możliwe dopiero zimą
- mówi Radosław Grzegorczyk, naczelnik w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

(jad)