Holenderskie muzea poinformowały o odnalezieniu 139 dzieł sztuki zrabowanych przez nazistów w czasie II wojny światowej. Wśród nich są m.in. obrazy takich mistrzów jak Henri Matisse, Paul Klee i Wassily Kandinsky.

O części tych dzieł wiadomo, że zostały zrabowane, skonfiskowane lub sprzedane pod przymusem; w przypadku innych są to przypuszczenia - powiedział Siebe Weide, dyrektor holenderskiego Stowarzyszenia Muzeów. Wyjaśnił, że zwrot tych dzieł sztuki jest "moralnym obowiązkiem".

Podczas przeglądu zasobów muzealnych sporządzono też listę 20 osób, o których na pewno wiadomo, że pozbawiono je 61 ze zidentyfikowanych dzieł sztuki. Muzea kontaktują się z nimi bądź poszukują ich spadkobierców. Poszukiwani są m.in. spadkobiercy żydowskiego handlarza dzieł sztuki Alberta Sterna, do którego należał obraz Matisse'a.

Associated Press odnotowuje, że podobne przeglądy swoich eksponatów przeprowadziły już muzea amerykańskie i brytyjskie, a w trakcie ich przeprowadzania są muzea w Niemczech i w wielu innych krajach.