Szukając bezpiecznych sposobów lokowania kapitału, inwestorzy coraz częściej sięgają po dzieła sztuki - pisze "Gazeta Polska Codziennie". Okazuje się, że opłaca się to zdecydowanie bardziej niż kupowanie akcji albo złota.

Dzieła sztuki mają tę przewagę nad innymi inwestycjami, że zachowują wartość niezależnie od trendów na rynkach finansowych, a ich wartość rośnie wraz z upływem czasu. Dlatego z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Inwestorzy uznali handel dziełami sztuki za najlepszy sposób zbicia bądź pomnożenia majątku i przede wszystkim na ucieczkę przed szalejącą inflacją oraz kapryśnymi kursami walut - podkreśla "GPC".

Jak wylicza ekspert rynku sztuki Maciej Gajewski, inwestycja w dzieła sztuki w ostatnich 10 latach przyniosła średnioroczną stopę zwrotu na poziomie ponad 17 proc., a więc ponad dwukrotnie wyższą niż inne, tradycyjne formy lokowania pieniędzy.