W wieku 87 lat zmarł światowej sławy amerykański futurolog i pisarz Alvin Toffler, autor słynnego dzieła "Szok przyszłości" - poinformowała założona przez niego instytucja konsultingowa Toffler Associates. Nie podano przyczyny zgonu.

Toffler ma być pochowany podczas prywatnej uroczystości z udziałem jedynie najbliższych. Publiczne oddanie hołdu zmarłemu ma odbyć się później.

W swej sztandarowej i najbardziej znanej książce "Szok przyszłości" (wydanej w 1970 r.), ale także w innych, takich jak "Trzecia fala", "Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia" oraz "Wojna i Antywojna", Toffler analizował możliwe zmiany społeczne i polityczne czekające świat.

Udało mu się przewidzieć wiele zjawisk i wynalazków, które dziś są rzeczywistością, takich jak klonowanie organizmów, małżeństwa homoseksualne oraz coraz szybsze przesyłanie coraz większej ilości informacji co - jak dowodził - musi doprowadzić do "zaćmienia informacyjnego".

Toffler był przedstawicielem nurtu tzw. "nauki stosowanej". Głównym pojęciem, do którego odwoływał się w swoich pracach, jest technologia. Cała historię ludzkości rozpatruje on w kontekście trzech następujących po sobie okresów technologicznych:

Pierwszy - agrarny - związany był, zdaniem Tofflera, z pojawianiem się około 10 000 lat temu wynalazków i umiejętności związanych z rolnictwem i upowszechnieniem osiadłego trybu życia. Drugi - przemysłowy - to związane z wynalazkiem druku i maszyny parowej pojawienie się industrializmu. Okres ten, który nastąpił około 300 lat temu, przyniósł masowe wytwarzanie żelaza i stali, elektryczność, nowe środki transportu i masowej komunikacji, standaryzację i uniformizację.

Trzeci okres - doświadczany zdaniem Tofflera obecnie, związany jest z powstaniem nowych technologii umożliwiających nieograniczoną komunikację między jednostkami dzięki rozwojowi usług i odejściu od masowej produkcji. Okres ten jest - jak dowodził - dopiero w początkowej fazie i napotyka opór obrońców poprzedniego.

"Wiele z jego prognoz potwierdziło"

Najważniejsza w teorii Tofflera jest teza o zachodzeniu na siebie różnych form i faz cywilizacyjnych. Uważał on, że zjawisko to przybiera na sile zwłaszcza w ostatnim półwieczu, kiedy nastąpiło ogromne przyśpieszenie rozwoju technologicznego, przy jednoczesnej globalizacji i wciągnięciu niemal wszystkich krajów w wir gospodarki światowej.

Wiele z jego prognoz potwierdziło się a główna teza głosząca, że nowa ekonomia oparta na wiedzy wypiera erę industrialną okazała się rzeczywistością - głosi komunikat Toffler Associates.

Inspirował światowych przywódców

Dzieła Tofflera, które powstawały przy dużym współudziale jego żony Heidi, były inspiracją dla wielu przywódców. Przyznał się do tego m.in. były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow i były przywódca chińskiej partii komunistycznej Zhao Ziyang.

Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, meksykański miliarder Carlos Slim, który przyjaźnił się z Tofflerem, powiedział, że mógł przewidywać i inwestować w mających przed sobą przyszłość sektorach gospodarki dzięki jego teoriom.

Coraz bardziej uświadamiamy sobie jego znaczenie w miarę jak wchodzimy w świat sztucznej inteligencji, społeczności światowej i coraz szybszego tempa zmian - powiedziała Deborah Westphal z Toffler Associates.

(mn)