Każdy nielegalny imigrant, który poinformuje policję o przypadkach wykorzystywania pracowników, w nagrodę dostanie prawo pobytu we Włoszech. Takich poprawek w ustawie o imigracji chce włoski minister spraw wewnętrznych. Ma to związek ze sprawą obozów "niewolniczej pracy" na plantacjach w Apulii.

Nielegalnych imigrantów, którzy zdecydują się złożyć doniesienie w sprawie łamania prawa, należy otoczyć opieką – podkreśla minister Giuliano Amato. Jego inicjatywę - jak informuje agencja ANSA - natychmiast poparł minister rolnictwa Paolo De Castro. W pracach nad zmianą przepisów mają uczestniczyć także szefowie resortów pracy i sprawiedliwości.

Dodajmy, że Amato opowiedział się także za powołaniem komisji śledczej, na czele której stałby szef policji kryminalnej. Zajęłaby się ona opisywanymi przez media przypadkami niewolniczej pracy.