We Włoszech prawo pobytu nie jest już potrzebne obywatelom państw Unii Europejskiej. Od dziś przebywając tam dłużej niż 3 miesiące trzeba mieć jedynie meldunek w gminie zamieszkania. Dzięki nowym przepisom legalizacja pobytu Polaków i obywateli innych unijnych państw zostanie znacznie uproszczona i usprawniona.

Warunkiem uzyskania wpisu w urzędzie gminy jest złożenie dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie lub prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej na terenie Włoch. Można też udowodnić, że ma się środki potrzebne na utrzymanie w tym kraju bez konieczności korzystania z pomocy społecznej oraz ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia. Innym sposobem jest przedstawienie zaświadczenia o podjęciu nauki.

Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu wpisu do rejestru mieszkańców danej gminy, można będzie otrzymać włoski dowód osobisty. Obywatele Unii Europejskiej przebywający legalnie i nieprzerwanie na terenie Włoch przez pięć lat, uzyskają automatycznie prawo stałego pobytu.

Na prawo pobytu czekało się dotąd nawet kilka miesięcy.