Watykan wezwał przewodniczących episkopatów - którzy wezmą udział w lutowej naradzie z papieżem Franciszkiem na temat pedofilii w Kościele - żeby przed przyjazdem do Rzymu spotkali się z ofiarami nadużyć. Apel znalazł się w opublikowanym we wtorek liście komitetu organizacyjnego spotkania, które zaplanowano od 21 do 24 lutego pod hasłem "Ochrona nieletnich w Kościele".

To konkretny sposób umieszczenia ofiar na pierwszym miejscu i uznania grozy tego, co się stało - powiedział watykański rzecznik Greg Burke. List do uczestników spotkania w Watykanie wystosowali przedstawiciele komitetu organizacyjnego: kardynał Blase J. Cupich z USA, kardynał Oswald Gracias z Indii, arcybiskup Charles Scicluna z Malty - sekretarz Kongregacji Nauki Wiary oraz ksiądz Hans Zollner z Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

W liście przytoczono słowa Franciszka o tym, że osoby wykorzystane przez duchownych zostały też skrzywdzone wtedy, gdy nie okazano im troski i je porzucono.

"Pierwszym krokiem musi być przyznanie prawdy o tym, co się stało"

"Jeśli w przeszłości naszym sposobem reakcji mogło być zaniedbanie, to dzisiaj chcemy, aby solidarność, rozumiana w swoim najgłębszym i wymagającym znaczeniu, stała się naszym sposobem tworzenia historii aktualnej i przyszłej" - napisał w sierpniu papież, cytowany teraz w przesłaniu do uczestników pierwszej ogólnoświatowej narady w Watykanie na temat pedofilii w Kościele.

Autorzy listu zaznaczyli, że brak zrozumienia i wspólnej odpowiedzi nie tylko uniemożliwi wyleczenie ofiar nadużyć, ale także "zagrozi wiarygodności Kościoła" i jego misji.

"Pierwszym krokiem musi być przyznanie prawdy o tym, co się stało. Z tego powodu nalegamy, aby każdy przewodniczący Konferencji Episkopatu przed spotkaniem w Rzymie skontaktował się z ofiarami seksualnego wykorzystywania ze strony duchownych w swoich krajach, by osobiście zapoznał się z cierpieniami, jakich doznały" - zaapelował komitet organizacyjny. Rozesłał do uczestników kwestionariusz do wypełnienia, który pomoże stworzyć "pełen obraz sytuacji w Kościele".

Zwrócono też uwagę na potrzebę działania w duchu "solidarności, pokory i skruchy, by naprawić wyrządzone krzywdy", a także wspólnego zobowiązania do przejrzystości i odpowiedzialności.

Oprac