Stado gęsi, które 15 stycznia tego roku przelatywało nad Nowym Yorkiem doprowadziło do awarii samolotu US Airways, który przymusowo lądował później na rzece Hudson. Opublikowano właśnie wyniki badań naukowych, które pozwoliły ustalić, jaką odpowiedzialność ponoszą za zdarzenie ptaki.

Badania pozostałości piór i tkanki wydobytej z uszkodzonych silników samolotu pozwoliły ustalić, że chodziło o bernikle kanadyjskie, lecące z rejonu kanadyjskiego półwyspu Labrador. Stwierdzenie tych faktów możliwe było dzięki porównawczym badaniom genetycznym, które pozwoliły ustalić gatunek gęsi, i badaniom izotropowym, które wskazały, gdzie ptaki wcześniej żerowały.

Badania, przeprowadzone przez naukowców Muzeum Historii Naturalnej, będą mieć teraz kluczowe znaczenie dla planowanych działań, zmierzających do uniknięcia podobnych wypadków w przyszłości.