Izba Reprezentantów w Kongresie USA przyjęła ostatecznie w środę czasu miejscowego ustawę budżetową zapewniającą finansowanie działalności rządu federalnego do 7 grudnia. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że podpisze ustawę.

Deklaracja Trumpa o podpisaniu ustawy, obejmującej m.in. przydziały budżetowe na obronę narodową i działalność szeregu resortów oraz programów cywilnych, oddaliła groźbę zawieszenia (ang. shutdown) działalności rządu federalnego już w najbliższy poniedziałek 1 października, gdy w USA rozpoczyna się nowy rok budżetowy.

Rząd będzie działał - zapewnił prezydent.

Ustawodawcy wcześniej obawiali się, że Trump z ponawianymi w przeszłości groźbami może zawetować ustawę, ponieważ nie przewiduje ona finansowania budowy gigantycznego muru na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, co było jedną z jego najważniejszych obietnic w kampanii wyborczej.

Izba Reprezentantów przyjęła ustawę stosunkiem głosów 361 za do 61 przeciw. W ubiegłym tygodniu Senat zatwierdził ją 93 głosami za wobec siedmiu głosów przeciw.

Ustawa przewiduje przeznaczenie na resort obrony ogółem 684 mld USD o prawie 20 mld USD więcej niż w bieżącym roku budżetowym. Dodatkowe fundusze dla Pentagonu obejmują podwyżkę pensji militarnego personelu ministerstwa o 2,6 proc., począwszy od stycznia 2019 roku.

Przyjęcie ustawy to niekwestionowane zwycięstwo administracji (Trumpa) i kraju - ocenił po głosowaniu przewodniczący komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów William “Mac" Thornberry, Republikanin z Teksasu. Zwrócił uwagę, że jest to pierwszy w ciągu ostatnich 10 lat przypadek przyjęcia przez Kongres budżetu obronnego przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego.

Ustawa, która stanowi część pakietu ustaw okołobudżetowych na nowy rok budżetowy, przewiduje pełne finansowanie w roku fiskalnym 2019 działalności resortów edukacji, zdrowia i świadczeń socjalnych oraz pracy. Ustawodawcy zgodzili się przeznaczyć w tym okresie 3,8 mld USD na walkę z epidemią uzależnień od opioidów (syntetycznych środków przeciwbólowych swoim działaniem przypominających działanie opium i jego pochodnych), a także zwiększyć o 1,6 proc. maksymalną wysokość federalnych zasiłków studenckich oraz przeznaczyć 39 mld USD (o 2 mld USD więcej niż w bieżącym roku budżetowym) na działalność federalnych Narodowych Instytutów Zdrowia (National Health Institutes).

(az)