Prezydent Ukrainy zobowiązał rząd Julii Tymoszenko do wydzielenia pieniędzy na przedterminowe wybory parlamentarne z rezerwy budżetowej. Dekret w tej sprawie Wiktor Juszczenko wydał na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Pieniądze jeszcze dziś powinny trafić na konto Centralnej Komisji Wyborczej.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony zajęła się finansowaniem wyborów do Rady Najwyższej Ukrainy, gdyż deputowani nie uchwalili w ubiegłym tygodniu zmian w budżecie, które zapewniłyby środki na ich przeprowadzenie. Do debaty w tej sprawie nie dopuścił Blok Julii Tymoszenko.

Prezydent Juszczenko rozwiązał parlament w czwartek. Wyznaczając nowe wybory na 7 grudnia oświadczył, że przyczyną jego decyzji jest brak koalicji parlamentarnej. Poprzednia, złożona z ugrupowania premier Tymoszenko i prezydenckiego bloku Nasza Ukraina-Ludowa Samoobrona, rozpadła się na początku września.