Ukraina ma zamiar wstrzymać eksport energii elektrycznej do Polski – oświadczył minister ds. paliw i energetyki w rządzie Julii Tymoszenko, Jurij Prodan. Koniec dostaw może nastąpić w listopadzie, a nawet wcześniej. To efekt nieudanych negocjacji. Polska nie zgodziła się na podwyżkę cen ukraińskiej energii elektrycznej.