Szwedzki parlament zdecydowaną większością głosów ratyfikował unijny Traktat Lizboński. Spośród 349 parlamentarzystów, 243 opowiedziało się za przyjęciem Traktatu z Lizbony, 39 było temu przeciwnych, a pozostali wstrzymali się od głosu lub byli nieobecni.

Traktat Lizboński ma usprawnić proces decyzyjny w rozszerzonej Unii Europejskiej. Zanim wejdzie w życie, musi zostać ratyfikowany przez wszystkie kraje członkowskie.

W czerwcowym referendum Traktat odrzucili Irlandczycy. Dokumentu nie przyjęły dotąd także Czechy, gdzie Trybunał Konstytucyjny bada jego zgodność z konstytucją. Natomiast w Polsce i Niemczech do zakończenia procesu ratyfikacji brakuje jeszcze podpisów prezydentów.