Prosimy o poinformowanie nas, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz być dzisiaj w szkole - taki SMS dostaną brytyjscy uczniowie, których kilka minut po pierwszym dzwonku brakować będzie w klasie. Jeśli zostanie on bez odpowiedzi, szkoła zadzwoni do rodziców.

O pomyśle, który ma przyczynić się poprawienia frekwencji w szkołach pisze brytyjski "The Observer" w niedzielnym wydaniu.

Tekstowe upomnienia, wysyłane automatycznie do nieobecnych po rozpoczęciu lekcji, zostaną wprowadzone w około 400 szkołach. W tych placówkach wagarowanie wśród uczniów jest nagminne.

Problem dotyczy wielu średnich szkół w kraju i, jak przyznaje resort edukacji, jest bardziej rozpowszechniony, niż sądzono. Według najnowszych statystyk w zeszłym roku codziennie wagarowało około 43 tys. uczniów.