Francuskie Ministerstwo Zdrowia za pomocą wiadomości SMS namawia do rzucenia palenia w Nowym Roku. Masowej akcji wysyłania antytytoniowych wiadomości na telefony komórkowe towarzyszy specjalny internetowy program odwykowy.

Wszyscy Francuzi, którzy podjęli lub w najbliższych dniach podejmą decyzję o rzuceniu palenia, mogą wpisać się na specjalną listę na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Taki wpis oznacza, że walczący z nałogiem regularnie będą otrzymywać wiadomości zachęcające do wytrwałości i przypominające o szkodliwości papierosów.

SMS z ministerstwa ma również uzmysłowić wszystkim adresatom, że jeśli powrócą do nałogu, to ich życie codzienne niebawem może zmienić się w piekło- od lutego we Francji ma zostać wprowadzony zakaz palenia we wszystkich miejscach publicznych. Wyjątek stanowić będą bary, kawiarnie i dyskoteki. Jednak już za rok i z tych miejsc palacze zostaną wyproszeni.