W najbliższy poniedziałek i wtorek w Moskwie odbędą się rozmowy o rosyjskim embargu na polskie mięso. W spotkaniu wezmą udział rosyjscy eksperci, przedstawiciele komisji Europejskiej oraz Polski.

Negocjacje potrwają dwa dni: na poniedziałek planowana jest "techniczna narada" na szczeblu ekspertów, a na wtorek - omówienie wyników inspekcji weterynaryjnych i fitosanitarnych, przeprowadzonych przez rosyjskich specjalistów w Polsce.

Rosja wprowadziła zakaz importu żywności z Polski w październiku 2005 roku, zarzucając stronie polskiej fałszowanie certyfikatów weterynaryjnych i fitosanitarnych. Warszawa usunęła uchybienia w tej dziedzinie, jednak Moskwa nie zniosła embarga.

W odpowiedzi w listopadzie 2006 roku Polska zablokowała rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Rosją w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy. W konsekwencji prowadzenie rozmów z Moskwą w sprawie zniesienia rosyjskiego

embarga wzięła na siebie Komisja Europejska.