Moskwa grozi Białorusi odwetem za wprowadzenie przez Mińsk ceł na tranzyt rosyjskiej ropy naftowej. Chcemy przekonać Białorusinów, że cło powinno zostać zniesione, jeśli to się nie uda, podejmiemy odpowiednie kroki - zapowiedział Andriej Szaronow, rosyjski wiceminister handlu i rozwoju ekonomicznego.

Białoruś ogłosiła wprowadzenie cła na tranzyt rosyjskiej ropy przez białoruskie terytorium. Chce żeby Moskwa płaciła 45 dolarów za każdą tonę przesyłaną przez terytorium Białorusi.