Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie czwartą już rezolucję wzywającą Iran do wstrzymania programu nuklearnego. Jednocześnie nie nałożyła na ten nowych sankcji.

Po raz kolejny rada Bezpieczeństwa wzywa Iran do "pełnego i bezzwłocznego" wypełnienia zobowiązań wynikających z trzech poprzednich rezolucji, w tym wstrzymania wzbogacania uranu. Wzywa ponadto do spełnienia wymogów oenzetowskiej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która bada, czy Iran prowadzi tajny program nuklearny.

USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy chciałyby zaostrzyć sankcje wobec Iranu, który odmawia wstrzymania prac związanych ze wzbogacaniem uranu. Lecz Chiny, a zwłaszcza Rosja sprzeciwiają się dalszym sankcjom.

Zachód obawia się, że Iran zmierza do budowy broni nuklearnej, Teheran utrzymuje, że jego program nuklearny ma wyłącznie cywilny charakter.

Iran zignorował wszystkie dotychczasowe rezolucje ONZ dotyczące jego programu atomowego.