W większości nowych państw Unii Europejskiej nastąpił spadek demokratycznych standardów lub stagnacja w tej dziedzinie - stwierdza amerykańska organizacja praw człowieka Freedom House w opublikowanym w czwartek w Budapeszcie raporcie "Narody w Okresie Przejściowym".

Według raportu, warunki polityczne pogorszyły się w 2006 r. w Polsce i Słowenii oraz na Słowacji, Węgrzech i Litwie. Pewne postępy we wdrażaniu unijnych standardów poczyniły w tym czasie natomiast Bułgaria i Rumunia.

W państwach Grupy Wyszehradzkiej - Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji - polityczne zawirowania coraz bardziej przyćmiewają postępy gospodarcze.

W krajach tych "wzmacniają się trendy populistyczne i antyliberalne, dochodzi do zamachów lub wywierania presji na niezależność wymiaru sprawiedliwości, media wykazują coraz większą stronniczość i niski poziom profesjonalizmu. W sferze walki z korupcją istnieje przepaść między ustawodawstwem a praktyką" - czytamy w raporcie.